Đạo gia Khí công

Tìm kiếm chi tiết  

Tác giả Chủ đề: Hoàng Hạc Phú - Lữ Tổ  (Đã xem 1768 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

XichDe

 • Khách vãng lai
Hoàng Hạc Phú - Lữ Tổ
« vào: 30 Tháng Ba, 2011, 12:46:10 PM »

Hoàng Hạc Phú - Lữ Tổ

呂 祖 黃 鶴 賦

 奧矣!最上一層,乃無作而亦無為。還丹七返,因有動而方有靜。上德以道全其形,斯純乾之未破;下德以術延其命,乃撅坎之已成。是以用陰陽之道,即依世法而修出世之法;效男女之生,必發天機而作洩天之機。方其性命以雙修,須仗法財而兩用。先結同心為輔佐,次覓巨室以良圖。然欲希至道,須密叩玄關。擇善地慎事之機密,置丹房器皿之相當。安爐立鼎,譬內外兩個乾坤;煉己築基,固彼我一身邦國。緊關對境忘情,憑銳氣之勇猛;大抵煨爐鑄劍,借金水之柔剛。若運用,若抽添,遇險而須當沐浴;若鼓琴,若敲竹,逢爭而便宜守雌。百日功靈,曲直而能應物;一年功熟,追攝而已由心。能盜彼殺中之生氣,以點我陽里之陰精。玉液金液,一了性而一了命;二候四候,半在坎而半在離。始也將無入有,已見龍居虎位;終焉流戊就己,始知虎會龍宮。要知藥物之老嫩,在辨水源之清濁。煉己待時者,務待陽生於赤縣;遇急臨爐者,必須癸動於神州。若觀見龍在田,須猛烹而極煅;忽聞虎嘯出窟,可倒轉而逆施。所謂火逼金行出坤爐,故名七返;金因火煉歸乾鼎,號曰九還。還者,乾所失而復得之物;返者,我已去而復來之真。殊不知,順則生人生物,逆者成仙成佛。雖分彼我,實非閨丹禦女之術;若執一己,豈達鵬鳥圖南之機。坎中一點黑鉛,號曰先天,非同類而終不能得離裡七般硃汞,無真種而片刻難留。是以假乾坤,立爐鼎,覓太乙所含之真氣,賴陰陽作筌蹄,求水府所蘊之玄珠。趨踹時卒,補我乾之一缺;俄然間已,返彼坤之六虛。到此心歸神室,位列天仙,丹落黃庭,千靈舒泰。上帝嘉贊,天地咸驚。抱元守一,溫養十月,神有像調神。面壁坐忘,九載體無形。斯其道術造端,似行邪而實正;就中火候始末,如出奇而用兵。鉛與汞,無丙叟,東西間隔;嬰與奼,非黃婆,咫尺參差。諳緩急,慮急兇,在匠手,以斟酌,明進退,知止足,豈愚昧而能為。認消息,如海潮之有信;測造化,比日月之盈虧。三日月出庚,乃一陽生於坎位;十五月圓甲,則六爻週以乾元。劈金竅,鑿混沌,露老莊之肺腑;明橐籥,飲刀圭,吐平叔之心肝。遂煙霞明悟之友,發龍虎珍藏之秘。各尋火候,早餌黍珠,閬苑玄圃,他日有冀。

lữ tổ hoàng hạc phú

áo hĩ! tối thượng nhất tằng, nãi vô tác nhi diệc vô vi. hoàn đan thất phản, nhân hữu động nhi phương hữu tĩnh. thượng đức dĩ đạo toàn kỳ hình, tư thuần kiền chi vị phá; hạ đức dĩ thuật duyên kỳ mệnh, nãi quyệt khảm chi dĩ thành. thị dĩ dụng âm dương chi đạo, tức y thế pháp nhi tu xuất thế chi pháp; hiệu nam nữ chi sinh, tất phát thiên ki nhi tác tiết thiên chi ki. phương kỳ tính mệnh dĩ song tu, tu trượng pháp tài nhi lưỡng dụng. tiên kết đồng tâm vi phụ tá, thứ mịch cự thất dĩ lương đồ. nhiên dục hi chí đạo, tu mật khấu huyền quan. trạch thiện địa thận sự chi ki mật, trí đan phòng khí mãnh chi tương đương. an lô lập đỉnh, thí nội ngoại lưỡng cá kiền khôn; luyện kỷ trúc cơ, cố bỉ ngã nhất thân bang quốc. khẩn quan đối cảnh vong tình, bằng duệ khí chi dũng mãnh; đại để ổi lô chú kiếm, tá kim thủy chi nhu cương. nhược vận dụng, nhược trừu thiêm, ngộ hiểm nhi tu đương mộc dục; nhược cổ cầm, nhược xao trúc, phùng tranh nhi tiện nghi thủ thư. bách nhật công linh, khúc trực nhi năng ứng vật; nhất niên công thục, truy nhiếp nhi dĩ do tâm. năng đạo bỉ sát trung chi sinh khí, dĩ điểm ngã dương lý chi âm tinh. ngọc dịch kim dịch, nhất liễu tính nhi nhất liễu mệnh; nhị hậu tứ hậu, bán tại khảm nhi bán tại ly. thủy dã tương vô nhập hữu, dĩ kiến long cư hổ vị; chung yên lưu mậu tựu kỷ, thủy tri hổ hội long cung. yếu tri dược vật chi lão nộn, tại biện thủy nguyên chi thanh trọc. luyện kỷ đãi thì giả, vụ đãi dương sinh vu xích huyền; ngộ cấp lâm lô giả, tất tu quý động vu thần châu. nhược quan kiến long tại điền, tu mãnh phanh nhi cực đoán; hốt văn hổ khiếu xuất quật, khả đảo chuyển nhi nghịch thi. sở vị hỏa bức kim hành xuất khôn lô, cố danh thất phản; kim nhân hỏa luyện quy kiền đỉnh, hào viết cửu hoàn. hoàn giả, kiền sở thất nhi phục đắc chi vật; phản giả, ngã dĩ khứ nhi phục lai chi chân. thù bất tri, thuận tắc sinh nhân sinh vật, nghịch giả thành tiên thành phật. tuy phân bỉ ngã, thực phi khuê đan ngữ nữ chi thuật; nhược chấp nhất kỷ, khởi đạt bằng điểu đồ nam chi ki. khảm trung nhất điểm hắc duyên, hào viết tiên thiên, phi đồng loại nhi chung bất năng đắc ly lý thất bàn chu hống, vô chân chủng nhi phiến khắc nan lưu. thị dĩ giả kiền khôn, lập lô đỉnh, mịch thái ất sở hàm chi chân khí, lại âm dương tác thuyên đề, cầu thủy phủ sở uẩn chi huyền châu. xu đoán thì tốt, bổ ngã kiền chi nhất khuyết; nga nhiên gian dĩ, phản bỉ khôn chi lục hư. đáo thử tâm quy thần thất, vị liệt thiên tiên, đan lạc hoàng đình, thiên linh thư thái. thượng đế gia tán, thiên địa hàm kinh. bão nguyên thủ nhất, ôn dưỡng thập nguyệt, thần hữu tượng điều thần. diện bích tọa vong, cửu tái thể vô hình. tư kỳ đạo thuật tạo đoan, tự hành tà nhi thực chính; tựu trung hỏa hậu thủy mạt, như xuất kỳ nhi dụng binh. duyên dữ hống, vô bính tẩu, đông tây gian cách; anh dữ xá, phi hoàng bà, chỉ xích tham soa. am hoãn cấp, lự cấp hung, tại tượng thủ, dĩ châm chước, minh tiến thối, tri chỉ túc, khởi ngu muội nhi năng vi. nhận tiêu tức, như hải triều chi hữu tín; trắc tạo hóa, bỉ nhật nguyệt chi doanh khuy. tam nhật nguyệt xuất canh, nãi nhất dương sinh vu khảm vị; thập ngũ nguyệt viên giáp, tắc lục hào chu dĩ kiền nguyên. phách kim khiếu, tạc hỗn độn, lộ lão trang chi phế phủ; minh thác thược, ẩm đao khuê, thổ bình thúc chi tâm can. toại yên hà minh ngộ chi hữu, phát long hổ trân tàng chi bí. các tầm hỏa hậu, tảo nhị thử châu, lãng uyển huyền phố, tha nhật hữu ký.
Bạn chưa đăng nhập

2ID

 • Thành viên
 • Đã thoát ra Đã thoát ra
 • Bài viết: 142
  • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Hoàng Hạc Phú - Lữ Tổ
« Trả lời #1 vào: 15 Tháng Sáu, 2016, 10:58:04 AM »

Vô tình tìm đc bản dịch này hình như của bác Trương có đủ "..long cư.. hổ hội.. hỏa bức kim.." còn "..thuần Càn chưa phá.." ae có thể tìm đọc bản dịch & cấu hình tư tưởng trung hoa, bác Chí Dũng - Anh Minh
Hoàng Hạc phú
Thâm ảo thay một tầng tối thượng, là vô tác mà cũng vô vi. Hoàn Đan thất phản, vì có động mà mới có tĩnh. Bậc Thượng Đức nhờ Đạo mà toàn hình, ấy là thuần Càn chưa phá; kẻ Hạ Đức dùng thuật kéo dài Mệnh, là phối Khảm Ly mà mới thành. Cho nên dùng Đạo Âm Dương, là theo thế pháp mà tu luyện xuất thế chi pháp; bắt chước theo sự sinh sản của nam nữ, tất phát ra Thiên Cơ mà làm lộ ra Cơ của Trời. Đương muốn Tính Mệnh mà song tu, cần dựa vào pháp tài lưỡng dụng. Đầu tiên giao kết với người đồng tâm làm phụ tá, tiếp đó tìm kẻ hào phú để mưu đồ sự nghiệp.
Nhưng mong cầu Diệu Đạo hiếm có, cần bí mật hỏi han về Huyền Quan. Tìm chọn đất lành, làm việc cơ mật cẩn thận, bài trí dụng cụ trong Đan phòng thoải đáng. An Lô lập Đỉnh, phối hợp hai thứ Âm Dương trong ngoài; luyện kỷ trúc cơ, thật vững chắc toàn thân bang quốc. Đối cảnh vong tình, nhờ vào nhuệ khí dũng mãnh; đại để là đốt lò đúc kiếm, thì cần nhờ Kim Thủy cương nhu. Như vận dụng, như trừu thiêm, lo nguy hiểm thì cần mộc dục; như cổ cầm, như xao trúc, biết hùng mà thích hợp thủ thư . Trăm ngày công linh, đúng sai thì liền biết ứng vật; một năm thuần thục, bay lặn không gì chẳng theo tâm. Biết trộm sinh khí trong nơi sát phạt kia, để điểm hóa Âm Tinh trong Li của ta.
Ngọc Dịch Kim Dịch, một liễu Tính và một liễu Mệnh; nhị hầu tứ hầu, nửa ở Khảm và nửa ở Ly. Bắt đầu thì theo vô nhập hữu, đã thấy Long cư Hổ vị, cần phải biết sự già non của Dược Vật; cuối cùng thì lưu Mậu tựu Kỷ, mới hay Hổ hội Long cung, cần biện rõ sự đục trong của Thủy Nguyên . Luyện Kỷ đợi thời, là cần phải đợi Dương sinh ở Xích Huyện; gặp hội thì vào Lô, phải cần Quý động ở Thần Châu. Như xem hiện Long tại điền, cần mãnh phanh mà cực luyện; đột nhiên nghe Hổ gào mà xuất quật, có thể đảo chuyển mà nghịch thi. Gọi là Hỏa bức Kim hành xuất Khôn Lô, nên tên là thất phản; Kim vì Hỏa luyện quy Càn Đỉnh, mà gọi là cửu hoàn. Hoàn là vật mà Càn đánh mất nay có lại được; Phản là cái Chân ta đã mất nay quay trở lại.
Thực không biết, thuận thì sinh nhân sinh vật, nghịch thì thành tiên thành phật. Tuy phân ra ta và người, thật sự không phải là thuật khuê đan ngự nữ; chỉ biết mình ta, có cái chí chim Bằng muốn bay về nam. Một điểm Hắc Diên trong Khảm, gọi là Tiên Thiên, chẳng phải đồng loại thì cuối cùng không thể đắc được; bẩy loại Chu Hống trong Ly, gọi là Cô Âm, không có Chân Chủng thì chớp mắt cũng khó mà lưu giữ được. Cho nên, nhờ Càn Khôn, lập Lô Đỉnh, tìm Chân Khí hàm chứa trong Thái Ất; dựa vào Âm Dương, làm cái nơm cái bẫy, cầu Huyền Châu ẩn tàng nơi Thủy Phủ. Nhanh chóng, bổ chỗ khuyết trong Càn của ta; chớp mắt, phản lục hư của Khôn kia. Đến đây Thủy  về Thần Thất, được vào hàng Thiên Tiên, Đan lạc Hoàng Đình, Thiên Linh thư thái. Thượng Đế ban khen, trời đất đều kinh.
Bão nguyên thủ nhất, ôn dưỡng 10 tháng, Thần hữu tượng, hư cực tĩnh đốc. Tọa vong 9 năm, thể vô hình, hành mãn tam thiên. Ấy là Đạo thuật bắt đầu, như theo chính mà trừ tà; công hoàn 800, trong đó Hỏa Hậu từ đầu đến cuối, như xuất kì dụng binh. Diên và Hống, nếu không có Bính Ông, thì đông tây ngăn cách; Anh với Xá, nếu không có Hoàng Bà, thì gần mà xa. Hiểu rõ chậm và mau, biện rõ cấp hung, là ở thợ giỏi biết châm chước; hiểu rõ tiến thoái, biết lúc dừng, há là kẻ ngu muội có thể làm. Nhận biết tin tức, như dấu hiệu thủy triều; dò xét tạo hóa, như tròn khuyết của mặt trăng. Mùng ba mặt trăng mọc ở Canh, là Nhất Dương sinh ở Khôn Địa; ngày 15 mặt trăng tròn ở phương Giáp, thì lục hào vòng khắp Càn Nguyên. Bổ Kim Khiếu, đục hỗn độn, lộ ra phế phủ của Lão Trang; hiểu rõ Khôn Lô , uống Đao Khuê, thổ ra tâm can của Bá Dương. Nay gặp người học Tiên đạo là Long Giang Tử, vốn có Tiên phong Đạo cốt, danh ở Đan đài Ngọc thất, liền kết thành bạn yên hà đồng chí, nguyện phát cái Cơ bí tàng Long Hổ. Cần tìm Hỏa Hậu, sớm được Thử Châu, ngày khác đến Lãng Uyển Huyền Phố , cũng có thể than xương khô kia.
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Một, 2017, 20:27:47 PM gửi bởi 2ID »
Bạn chưa đăng nhập

2ID

 • Thành viên
 • Đã thoát ra Đã thoát ra
 • Bài viết: 142
  • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Hoàng Hạc Phú - Lữ Tổ
« Trả lời #2 vào: 22 Tháng Sáu, 2016, 21:17:44 PM »

Chắc bản này bác Trương dịch. Phú và hịch nghe rất bùi ngùi có thể khởi đầu.. '..Bắt đầu theo vô nhập hữu, đã thấy Long cư Hổ vị, rồi biết già non Dược Vật.. lưu Mậu tựu Kỷ, mới hay Hổ hội Long cung..' hì. Đọc nghe thích hơn thơ.
Chính ra nếu test minh sư, manh sư có thể nói thẳng chỗ khởi này, chỉ tiếc hỏa hầu chẳng ai nói, không đối chứng, nên hỏi.. như ko
Xin nhắc thêm nguyên văn: "..an lô lập đỉnh, thí nội ngoại lưỡng cá kiền khôn; luyện kỷ trúc cơ, cố bỉ ngã nhất thân bang quốc.." ae.. mình chỉ dám nhắc vậy, có cơ duyên tinh tiến ae
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười, 2017, 08:23:12 AM gửi bởi 2ID »
Bạn chưa đăng nhập