Đạo gia Khí công

Tìm kiếm chi tiết  

Tác giả Chủ đề: Cảm nhận về lý duyên khởi  (Đã xem 369 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

hct

  • Thành viên
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 230
    • Xem hồ sơ cá nhân
Cảm nhận về lý duyên khởi
« vào: 24 Tháng Mười, 2016, 21:09:43 PM »

Cảm nhận về lý duyên khởi

"Duyên khởi là giáo pháp tinh yếu, cốt tủy của đạo Phật". http://thuvienhoasen.org/a19417/thap-nhi-nhan-duyen

Thập nhị nhân duyên theo chiều thuận là

Vô minh duyên hành
Hành duyên thức
Thức duyên danh sắc
Danh sắc duyên lục nhập
Lục nhập duyên xúc
Xúc duyên thọ
Thọ duyên ái
Ái duyên thủ
Thủ duyên hữu
Hữu duyên sinh
Sinh duyên lão, tử, sầu, bi, khổ, não

Trong khi thiền định, mình có thể quán sát được chiều thuận này. Quan trọng nhất là phải xác định được chính xác đâu là vô minh, đâu là hành, ...
Sau khi có thể thành thục quán sát theo chiều thuận này, có thể thăm dò chiều ngược lại

Do vô minh diệt thì hành diệt
Do hành diệt thì thức diệt
Do thức diệt thì danh, sắc diệt
Do danh, sắc diệt thì lục nhập diệt
Do lục nhập diệt thì xúc diệt
Do xúc diệt thì thọ diệt
Do thọ diệt thì ái diệt
Do ái diệt thì thủ diệt
Do thủ diệt thì hữu diệt
Do hữu diệt thì sinh diệt
Do sinh diệt thì lão, tử, sầu, bi, khổ, não diệt

Muốn đi theo chiều nghịch này, không cứ tự nhiên là đi. Điểm quan trọng đầu tiên là vô minh.

Để vô minh diệt khi mình đang ở trong vô minh => khó (trong vô minh diệt vô minh).

Vô minh diệt rồi thì mới có thể diệt hành, nhưng hành cũng không tự nhiên diệt, vì nếu để tự nhiên vô minh sẽ quay trở lại, không đi tiếp được nữa. Vậy ta phải làm cho hành diệt, vì ta đang ở trong hành để diệt hành.

Tiếp theo, cũng theo lý luận trên, ta phải làm cho thức diệt. Để biết thức diệt, ta phải nhận thức được nó vì nếu không ta sẽ chẳng biết thế nào là khi nó diệt, cũng có nghĩa là ta ở trong thức để diệt thức.

Tiếp theo:
Do thức diệt thì danh sắc diệt. Để danh sắc diệt, phải thấy được danh sắc (trong danh sắc diệt danh sắc)
Do danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Để lục nhập diệt, phải nhận được lục nhập. (…).
Do lục nhập diệt thì xúc diệt. Để xúc diệt, phải cảm giác được xúc (…).
Do xúc diệt thì thọ diệt. Để thọ diệt, phải cảm thọ được thọ. (…)
Do thọ diệt thì ái diệt. Để ái diệt, tự nhiên sẽ muốn nó diệt. (trong ái diệt ái)
Do ái diệt thì thủ diệt. (Trong thủ diệt thủ)
Do thủ diệt thì hữu diệt. (Trong hữu diệt hữu)
Do hữu diệt thì sinh diệt. (Trong sinh diệt sinh)
Do sinh diệt thì lão, tử, sầu, bi, khổ, não diệt. (Trong … diệt ...)

Phải đi theo đúng quy trình nếu không sẽ trở lại vô minh hoặc thậm chí bị tẩu hỏa nhập ma. Giai đoạn nhận biết vô minh, hành, ... cũng rất quan trọng nếu không sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được.

Mình có đọc đâu đó nói rằng lý duyên khởi dành cho những hành giả ưa hiểu biết. Theo mình điều đó có nghĩa là phải vào từ ý căn. Theo mình thấy, để rèn luyện ý căn không nhất thiết chỉ học theo kinh sách của đạo, có thể học bất cứ lĩnh vực nào đòi hỏi tư duy một chút ...
Bản thân mình khi tập theo cách này, theo chiều ngược không nhất thiết phải đi hết 12 nhân duyên, đến chỗ nào không thể đi tiếp được nữa thì dừng, để lần sau tập tiếp.

Mình chỉ nêu ra kinh nghiệm bản thân, còn nếu ai tập theo mà bị vấn đề gì đó mình xin phép không chịu trách nhiệm.

Chúc anh em ngày một tinh tấn.
Bạn chưa đăng nhập