Đạo gia Khí công

Tìm kiếm chi tiết  

Thỏa thuận thành viên

NỘI QUY DIỄN ĐÀN ĐẠO GIA KHÍ CÔNG
***


PHẦN 1 Tôn chỉ, mục đích của Diễn đàn

Điều 1
Diễn đàn Đạo gia Khí công là một cộng đồng trực tuyến hoạt động phi chính trị, phi tôn giáo, phi lợi nhuận, hoạt động trên cơ sở tham gia tự nguyện viết bài của các thành viên.

Điều 2
Mục đích của Diễn đàn Đạo gia Khí công là tìm hiểu, khôi phục và duy trì nền văn hoá Đạo gia đã dần đi vào mai một và thất truyền bằng cách truyền trao tới tất cả mọi người một nền tảng Công pháp chân truyền và những đan kinh của các tổ đạo gia để lại.


PHẦN 2 Thành viên tham gia Diễn đàn

Điều 3
Mọi cá nhân sử dụng internet được quyền đăng ký làm thành viên của Diễn đàn. Trong quá trình đăng ký, thành viên có nghĩa vụ khai chính xác các thông tin yêu cầu, đồng thời đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ bản Nội quy này.

Điều 4
Diễn đàn không chịu trách nhiệm về bất cứ hoạt động, hành vi nào của các thành viên nằm ngoài khuôn khổ viết bài trên Diễn đàn. Các thành viên cũng không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào của Diễn đàn về mặt xã hội.

Điều 5
Theo nguyên tắc chung từ bao đời là 'đạo thành thân thoái'. Vì thế người tìm đến với đạo gia, ngoài mục đích dưỡng sinh đơn thuần, còn cần thực sự có tâm học đạo.


PHẦN 3 Dành cho thành viên mới

Điều 6
Việc tập luyện khí công đạo gia đòi hỏi mỗi người chúng ta phải tìm hiểu cẩn trọng, cặn kẽ, đến nơi đến chốn. Bởi vậy các thành viên mới sau khi đăng ký, đọc và hiểu rõ Nội quy cần tiếp tục đọc kĩ các bài viết và làm theo trình tự sau đây:

- Tuyên ngôn của đạo gia: http://daogiakhicong.org/diendan/index.php/topic,648.0.html

- Giới thiệu về đạo gia khí công: http://daogiakhicong.org/diendan/index.php/topic,21.0.html

- Đăng kí học viên công truyền: http://daogiakhicong.org/diendan/index.php/topic,11.0.html

- Bài tập công truyền: http://daogiakhicong.org/diendan/index.php/board,5.0.html

- Những vướng mắc trong quá trình tập luyện: http://daogiakhicong.org/diendan/index.php/topic,28.0.html

- Kết quả tập luyện của học viên: http://daogiakhicong.org/diendan/index.php/topic,126.0.html

- Bài giảng của Sư Huynh HuyenQuangTu: http://daogiakhicong.org/diendan/index.php/board,2.0.html

Việc tu luyện  đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại, bởi vậy để hạn chế tối đa những sai sót và mất thời gian yêu cầu các thành viên mới đọc kĩ các bài trên.


PHẦN 4 Hoạt động trên Diễn đàn

Điều 7
Nội dung các bài viết không được nằm ngoài tôn chỉ và mục đích của Diễn đàn hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Diễn đàn.  Đặc biệt không được viết các bài về chính trị, tôn giáo, những bài vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam,
Các bài viết mới không được lặp lại các chủ đề đã thảo luận. Nếu muốn thảo luận tiếp, cần viết bài vào chủ đề đã có. Do đó, trước khi tạo một chủ đề mới, cần sử dụng chức năng tìm kiếm để xem vấn đề định viết đã có hay chưa.

Điều 8
Các bài viết vi phạm quy định tại Điều 7 sẽ bị xóa không cần báo trước. Tùy vào mức độ vi phạm và số lần tái phạm mà thành viên vi phạm sẽ bị cấm hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Các thành viên tự chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình trên Diễn đàn. Phát ngôn của từng thành viên không đại diện cho quan điểm chung của Diễn đàn.


PHẦN 5 Tổ chức của Diễn đàn

Điều 9
Về nội dung, Diễn đàn được chia ra thành các Khu, trong mỗi Khu được chia ra thành các Mục trong đó có các chủ đề là bài viết của thành viên.

Điều 10
Về quản lý, Diễn đàn hoạt động dưới sự quản lý của Ban Quản trị và Nhóm Điều hành, cụ thể như sau:

Ban Quản trị bao gồm các thành viên lâu năm, có tâm huyết và gắn bó với Diễn đàn. Ban Quản trị có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi chung để đảm bảo Diễn đàn hoạt động đúng với Nội quy, đồng thời đưa ra các sáng kiến mới để phát triển Diễn đàn.

Nhóm Điều hành đàn bao gồm các Điều hành viên của mỗi mục trong Diễn đàn. Các Điều hành viên có nhiệm vụ xây dựng quy định riêng của mục mình phụ trách, thường xuyên theo dõi các bài viết trong mục để đảm bảo mục hoạt động đúng với Nội quy chung và Quy định riêng. Các Điều hành viên cũng có nhiệm vụ đưa ra các sáng kiến mới để phát triển mục mình phụ trách.

Các Quản trị viên và Điều hành viên hoạt động hoàn toàn trên cơ sở tình nguyện, phi lợi nhuận. Các thành viên tham gia lâu năm, có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình có thể tình nguyện tham gia hoạt động quản lý Diễn đàn. Việc bổ sung, tinh giảm Ban Quản trị và Nhóm Điều hành sẽ được thực hiện theo Quy chế riêng.