Đạo gia Khí công

Tìm kiếm chi tiết  
Trang: [1] 2 3 ... 10
 1 
 vào: 14 Tháng Một, 2018, 09:17:47 AM 
Tác giả ChanPhuong - Bài mới gửi bởi ChanPhuong
Còn đây là link download cuốn "Sự Tái Lâm của Đức Christ" - Chân sư DK viết qua AAB, tiên đoán về sự tái giáng lâm của Chúa:
https://vdocuments.site/download/alice-bailey-su-tai-lam-cua-duc-christ

 2 
 vào: 14 Tháng Một, 2018, 09:15:48 AM 
Tác giả ChanPhuong - Bài mới gửi bởi ChanPhuong
Sách viết cách nay đã gần 80 năm mà như viết về thời sự của Trái đất hiện nay. Đây là link download sách "Sự hiển lộ của Thánh Đoàn" - Chân sư DK viết qua A.A.B.:

https://vdocuments.site/download/alice-bailey-su-hien-lo-cua-thanh-doan

 3 
 vào: 14 Tháng Một, 2018, 00:26:44 AM 
Tác giả ChanPhuong - Bài mới gửi bởi ChanPhuong
(tiếp theo phần mở đầu của cuốn sách "Sự hiển lộ của Thánh Đoàn" mình mới dán vào ở bên trên, trích đoạn sau đây là đoạn rất hay tiết lộ từ Chân sư DK về các đấng hoá thân đến Trái Đất, ace tham khảo, mình đang tìm cách đính kèm theo file sách prc lên forum mà chưa biết cách)

--------------------

TIẾT BA  
CÁC MÃNH LỰC ĐÀNG SAU DIỄN TRÌNH TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI GIÁO LÝ VỀ CÁC ĐẤNG HÓA THÂN


(THE DOCTRINE OF AVATARS) Tháng 5 – 1941 Khi chúng ta đi vào tháng trọng yếu tức tháng 5 năm nay, tôi đã tự hỏi không rõ có cách nào để tôi có thể gợi lên cho những người tìm đạo trên thế giới và các đệ tử của tôi có một nhận thức đúng thực hơn về ý nghĩa vốn có của cơ hội được đưa ra và cũng tự hỏi không biết có cách nào để có thể đơn giản hóa và làm cho bạn hiểu rõ hơn Giáo lý về Đấng Sắp Đến – liên kết với giáo huấn của mọi tôn giáo lớn. Trong tất cả các tôn giáo này đều có ý tưởng về một Huyền Giai tinh thần (spiritual Order), thuộc bên trong liên quan đến phúc lợi đang mở ra cho nhân loại.

Đây là một thời kỳ có các đỉnh điểm cuối cùng. Ngày nay các đỉnh điểm (culminations) như thế đều xuất hiện trong lãnh vực tôn giáo, cũng như trong lãnh vực khoa học và chính trị. Tất cả các đường lối tiếp cận lớn lao đến thực tại và đến chân lý của nhân loại đang vượt ra ngoài lãnh vực hữu hình và ngoại môn, đi vào lãnh vực vô hình và nội môn. Khoa học đang nhanh chóng trở thành khoa học về cái vô hình và về cái không thể chứng minh; tôn giáo đã nhô lên khỏi lãnh vực thần bí, đi vào bầu không khí rõ ràng hơn của siêu nhiên (the occult), và giờ đây phải nhấn mạnh vào thực tại của cái không thấy được như là nguyên nhân hữu hiệu của cái thấy được; chính trị và cách cai trị được gắn liền với các tiến trình tư tưởng và các ý thức hệ.

Bấy giờ cấu trúc thực sự bên trong của thực tại là gì để sẽ mang lại sức mạnh cần thiết cho nhân loại vào lúc này, như thế đủ để làm thỏa mãn nhu cầu của con người về chân lý và chứng minh một cách thích đáng để trả lời cho các câu hỏi liên miên tuy sáng suốt của nhân loại ?

Ở đây tôi muốn khẳng định rằng câu trả lời thỏa đáng [286] và quan trọng cho mọi nghi ngờ và cho nhu cầu của con người phải được tìm thấy trong triết lý về các Đấng Hóa Thân, trong sự liên tục của các Khải Thị thiêng liêng. Đây là niềm tin bền bĩ – không thể xóa bỏ và không thể thay đổi – rằng (vào các thời điểm chính của nhu cầu thế giới) Thượng Đế tiết lộ chính Ngài thông qua các Ngoại Hiện (Appearances), thông qua Đấng Sắp Đến. Triết lý này được tìm thấy trong mọi tôn giáo căn bản của thế giới, vào mọi lúc và mọi thời; nó cũng xuất hiện trong triết lý về các Đấng Hóa Thân của đức tin Ấn Giáo, trong giáo huấn về sự tái lâm của Đức Di Lạc (Maitreya Buddha) hay Đấng Hóa Thân Kalki (Kalki Avatar), theo đức tin ở thế giới Tây phương tin vào sự tái lâm của Đức Christ và sự Giáng Sinh (Advent) của Ngài hay là lần Tái Lâm thứ hai và trong sự tái xuất được tiên đoán về Người Phiêu Lưu thiêng liêng (divine Adventurer) của giới Hồi giáo. Mọi điều này được ràng buộc với niềm tin bất diệt của nhân loại trong Trái Tim yêu thương của Thượng Đế, Đấng bao giờ cũng đáp ứng với nhu cầu của con người.

Chứng nhân của lịch sử luôn luôn là sự xuất hiện của nhu cầu con người đã được đáp ứng với Khải Thị thiêng liêng (divine Revelation).

Lý do của việc tin tưởng này, có sẵn trong tâm người, được tìm thấy trong sự kiện về bản thể của chính Thượng Đế. Câu nói của Cơ Đốc giáo “Thượng Đế là Tình Thương” được thiết lập trên sự thật tâm linh sâu xa nhất đã được nhận biết. Biểu hiện của đặc tính thiêng liêng này có thể được tóm tắt trong các lời lẽ của quyển Tiếng Nói Vô Thanh.

Lòng từ ái không phải là thuộc tính (attribute). Đó là Định Luật của các Định Luật – Hài Hòa vĩnh cửu, Bản Ngã của Alaya; một tinh hoa vũ trụ không bờ bến, ánh sáng của lẽ phải trường cửu và sự thích hợp của các sự việc, định luật của tình thương vĩnh cửu. Việc xuất hiện theo chu kỳ của các Thần Mặt Trời (Sun Gods) trong thần thoại cổ xưa, các Đấng Cứu Độ Thế Gian và các Đấng Hóa Thân là chứng cớ và là đảm bảo cho lòng Từ Ái đời đời này. Lễ Wesak (Wesak Festival) Vào lễ Wesak này, tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý đến sự kiện là việc trở lại mỗi năm của Đức Phật để ban phước cho con dân của Ngài ở khắp nơi và để truyền đạt thông điệp minh triết, ánh sáng và tình thương cho nhân loại – như Ngài [287] đang làm, đến từ ngay Trái Tim của chính Thượng Đế – là bằng chứng bên ngoài và đảm bảo cho sự hướng dẫn thiêng liêng bên trong và sự khai mở trong chu kỳ thế giới hiện nay là 2.500 năm. Cứ mỗi năm Ngài quay trở lại. Trong giây phút ngắn ngủi, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thượng Đế đang hiện hữu và bao giờ cũng yêu thương; rằng Ngài không phải không lưu tâm đến con dân của Ngài; rằng tâm của vũ trụ là tình thương không thể thay đổi và rằng con người không chỉ có một mình. Muốn tạo ra sự nhận thức này và làm cho cái dạng thức này có thể có được, một Tam Giác Năng Lượng linh hoạt được tạo ra và tập trung qua ba Đấng Tinh Thần vĩ đại, các Ngài khêu gợi sự nhận thức cả ở Đông phương lẫn Tây phương. Các tín đồ của mọi tôn giáo và mọi quốc gia đều biết đến các Ngài. Có Ba Vị :

1.– Đấng Cai Quản Thế Giới, Đấng Thái Cổ, Đức Sanat Kumara, Hành Tinh Thượng Đế, Melchizedek, Đấng mà khi nhắc đến Ngài Đức Christ nói “Ta và Cha Ta là Một”.

2.– Đức Phật, Đấng Giác Ngộ, Đấng Khai Mở ánh sáng và minh triết, cả hai đến với chúng ta từ các cội nguồn còn vĩ đại hơn là Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, một Sứ giả của các Thái Dương Thượng Đế (Gods). 3.– Đức Christ, Con của Từ Phụ, Đấng Cứu Độ Thế Gian, Đấng Cứu Thế (the Redeemer). Ngài vẫn ở với chúng ta và Ngài đang gom góp các con cừu của Ngài vào bãi nhốt của Ngài, Đấng Bác Ái. Trong Ba Đấng này, mà bản thể các Ngài là tình thương và ánh sáng tỏa chiếu, nhân loại có thể hiểu được ở mức độ nào đó bản thể của Thượng Đế tính (divinity). Các Ngài vĩ đại hơn là người ta hiểu; sự sáng suốt và đạo tâm của con người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận (sense) bản thể chính yếu của các Ngài mà thôi; sức mạnh tinh thần của các Ngài phải được đưa xuống nếu nhân loại chịu được sự thúc ép đối với ảnh hưởng của năng lượng mà các Ngài tạo ra và tìm cách truyền đạt. Chính tiến trình đưa xuống này sẽ xảy ra vào lúc Trăng Tròn Tháng 5 và đưa đến việc “tập trung sự truyền chuyển” bằng ý định có tập trung của Thánh Đoàn và thỉnh nguyện có tập trung của những người tìm đạo và các đệ tử trên thế giới – tự nó được kéo theo bằng – nhu cầu có tập trung của con người ở mọi nơi.

[288] Hỡi huynh đệ, đây là một phát biểu đơn giản về các sự kiện phải được tất cả các bạn hiểu rõ, vì bạn là kẻ tìm cách tham dự một cách sáng suốt vào lễ Wesak và là kẻ đang lo lắng để hành động như là tác nhân truyền chuyển năng lượng tinh thần mà vào lúc này sẽ được tuôn đổ vào nhân loại đau khổ. Lễ Wesak năm 1941 này có thể chứng minh là “Tác Nhân Thay Đổi của các Tình Huống” (“Changer of Conditions”) và là một điểm rẽ chủ yếu trong cuộc sống của nhân loại nếu mọi người có tâm trí thiên về tâm linh có thể đưa chính mình đến mức độ xả kỷ cần thiết, đến sự tinh khiết nhờ giữ giới luật và kết quả là dễ lãnh hội. Có một vài chân lý căn bản nằm sau mọi tôn giáo được khai mở. Các chân lý đó rất thiết yếu cho sự tăng trưởng tâm linh và các nhận thức về Thượng–Đế–tính tăng lên không ngừng của con người. Tất cả chân lý khác được tìm thấy dưới tên gọi “triết lý” (“doctrine”) và các nhóm từ kết hợp chỉ là các mở rộng của các chân lý căn bản này, có bản chất giải thích, biểu hiện cho các giải thích của con người, và các công thức đối với các nhận thức về tiến hóa. Các điều này phần lớn là các bổ sung và có bản chất là để tô điểm, suy luận và tiên đoán; chúng luôn luôn tùy thuộc vào sự thay đổi, bác bỏ hay phát triển khi nhận thức trí tuệ và tâm linh của con người khai mở; chúng không phải là chân lý căn bản hoặc không thể thay đổi. Chính những chân lý không thể thay đổi phải được khám phá và nhận biết khi tôn giáo mới trên thế giới hình thành trên Địa cầu và chi phối tư tưởng và ý thức con người trong Kỷ Nguyên Mới sắp đến. Các Chân Lý Căn Bản cho đến nay. Các chân lý căn bản này không bao giờ thay đổi bởi vì chúng có liên quan đến bản thể của chính Thượng Đế và trở thành hiển nhiên đối với nhân loại nhờ sự thiên khải, khi sự tiến hóa nối tiếp và con người đã phát triển được các khả năng nhận thức cần thiết và kiên trì tìm tòi cần thiết, cộng với việc khai mở ánh sáng nội tâm của linh hồn. Các Chân lý này, có sẵn trong bản thể thiêng liêng, tiết lộ linh hồn của Thượng Đế (the soul of God). Đó là :

1.– Định luật về lòng trắc ẩn (Law of Compassion). Đây là chân lý về mối liên hệ đúng đắn, về sự cảm thông bằng tình thương, về Tình Thương được biểu hiện một cách linh hoạt. Đó là nền tảng của tình huynh đệ và là biểu hiện của sự hợp nhất bên trong. [289]

2.– Sự thật về Thượng Đế (The Fact of God). Đây là chân lý giải thích Đấng Hiện Tồn là Thượng Đế Nội Tại và là Thượng Đế Siêu Việt (Being is God Immanent and God Trancendent); chân lý đó bao hàm việc nhận thức được cái Tổng Thể vĩ đại và phần có liên hệ; đó là sự hiểu biết về thiên tính, được xác định nhờ mối liên hệ đúng và sự đồng nhất về cội nguồn. Đó là việc tiết lộ về sự sống của Thượng Đế đang thấm nhuần vạn hữu (Thượng Đế Nội Tại), và về cùng sự sống đó đang tạo ra mối liên hệ vũ trụ còn vĩ đại hơn nữa (Thượng Đế Siêu Việt) vốn là đảm bảo cuối cùng của mọi tiến bộ và của sự thiên khải tuần tự. “Ta vẫn đang tỏa khắp toàn thể vũ trụ này với một phần của chính Ta”, là nhiệm vụ khó khăn của Thượng Đế và cái hy vọng muôn thuở của nhân loại. Đây là câu trả lời của Chính Sự Sống đối với các nguyện vọng của nhân loại, đối với các vấn nạn của khoa học và đối với toàn bộ vấn đề thế giới. Thượng Đế ở đây, hiện hữu trong chúng ta và dưới mọi hình thức biểu lộ; Ngài bao hàm, lan tỏa khắp nơi và vẫn siêu việt. Ngài vĩ đại hơn mọi biểu hiện. Ngài tiết lộ chính Ngài một cách từ từ và theo chu kỳ khi con người sẵn sàng đón nhận hiểu biết cao xa hơn.

3.– Sự Thiên Khải liên tục. Qua các thời đại và ở mỗi bước ngoặt của nhân loại, luôn luôn vào các thời điểm cần thiết lúc thành lập giống dân mới, hay là vào lúc khơi hoạt của một nhân loại đã được chuẩn bị để có tầm nhìn mới và rộng lớn hơn, Tâm của Thượng Đế – do định luật trắc ẩn thúc đẩy – sẽ gởi ra một Huấn Sư, một Đấng Cứu Thế, một Đấng Đại Giác (Illuminator), một Đấng Hóa Thân (Avatar). Đấng này đưa ra thông điệp để sẽ hàn gắn, sẽ vạch ra giai đoạn kế tiếp mà nhân loại phải chọn, nhờ đó sẽ soi sáng được vấn đề tối tăm trên thế giới và trao cho con người một biểu hiện của trạng thái thiên tính mà từ trước đến giờ không được hiểu rõ. Về sự thật của sự thiên khải liên tục và về trình tự của biểu lộ từ từ này của bản thể thiêng liêng được dựa vào triết lý về Đấng Hóa Thân, các Sứ giả thiêng liêng, các Ngoại Hiện thiêng liêng và các Tiên Tri có linh hứng. Lịch sử chứng minh một cách rõ ràng về tất cả các Vị này.

4.– Sự Đáp Ứng Tất Nhiên của Nhân Loại (The Inevitable Response of Humanity). Bằng các lời đơn giản này tôi đã diễn tả phản ứng tâm linh theo bản năng của con người và của tinh thần bất tử của con người đối với ba chân lý căn bản nêu trên. Mãi mãi và hầu như chắc chắn là tinh thần thiêng liêng trong con người này phải đáp ứng với Ngoại Hiện thiêng liêng. Bằng chứng của điều này là chắc chắn và đã được chứng minh. Trong nhân loại có những điều giống [290] với Thượng Đế và được nhận biết là riêng của nhân loại khi nó xuất hiện. Đó là thực tại không thể lay chuyển trong tâm con người và sự nhận biết là phần thưởng và kết quả tất nhiên của thiên khải.

5.– Sự tiến bộ (Progress). Phản ứng của con người cá biệt và của đa số con người đối với sự thiên khải liên tục – đã được lịch sử chứng minh – không thể bị chối bỏ. Đó là sự kiện căn bản của tôn giáo. Các loại thiên khải đó có thể thay đổi nhưng mỗi thiên khải mới – được đưa ra để đáp ứng với nhu cầu và thỉnh nguyện của con người – bao giờ cũng hướng dẫn nhân loại tiến tới một mục tiêu sáng sủa vững chắc và một vinh quang to tát hơn. Sự thiên khải có thể xảy đến theo các mức độ khác nhau của ý thức con người. Đó có thể là thiên khải về các vùng đất mới cần chinh phục, về đất đai hoặc trí tuệ. Một số người đã nêu ra đường lối. Đó có thể là sự nhận thức về các định luật và các sự kiện mới trong thiên nhiên, được hiểu và được sử dụng một cách khoa học; đó có thể là sự đáp ứng của người thông minh đối với sự hiểu biết ngày càng tăng, tạo ra một kiểu mẫu văn minh mới. Một số linh hồn đã giải thoát có nêu ra con đường. Đó có thể là sự đáp ứng của tâm con người với Tâm của Thượng Đế, đưa đến ân phúc huyền bí và đưa đến nhận thức về Hữu Thể tinh thần (spiritual Being). Đó có thể là phản ứng của con người đối với một giáo huấn mới nào đó, một số khai mở thêm nữa, kết quả là đưa đến sự tiếp cận tôn giáo mới mẻ và phong phú, đối với trung tâm của sự sống. Một số Sứ giả (Messenger) đã nêu ra con đường. Nhưng luôn luôn con  đường đó có nghĩa là tiến bộ, tiến tới bác bỏ giới hạn hiện có, khước từ cái không ưa thích và cái sai trái. Luôn luôn nó bao hàm việc nhận biết về cái khả hữu, cái lý tưởng và cái thánh thiện.

6.– Siêu việt (transcendence). Điều này hàm ý là năng lực có sẵn để vượt qua cái được gọi là định luật thiên nhiên. Việc vượt qua giới hạn này bao giờ cũng xảy ra và tiến trình siêu việt này sẽ đưa tới hiểu biết ngày càng tăng. Nó đánh dấu giai đoạn chủ yếu kế tiếp trong việc biểu lộ thiên tính nơi con người; nó hàm ý việc chiếm ưu thế trên định luật vật chất và sự chiến thắng sắp tới của nhân loại trên các mãnh lực từ lâu nay đã nắm giữ con người vào cõi trần. Việc kiềm chế hiện nay trên không trung là biểu tượng của sự siêu việt này. Con người đang nhanh chóng chế ngự bốn hành khí (four elements, tứ đại). Con người trồng trọt trên đất, lướt đi trên nước (ride the water); con người điều khiển lửa điện của hành tinh và bay một cách thành công qua không khí. Bây giờ nảy sinh ra câu hỏi : Hỡi huynh đệ, tiếp theo là gì? Một siêu việt khác nằm trước mắt. Đó là một trong các điều mà Đấng Hóa Thân sắp đến sẽ tiết lộ.

...
Sự xuất lộ của các Đấng Hóa Thân.
Từ năm 1400 (một niên đại mà trước kia tôi có đề cập đến) đã liên tiếp xuất hiện các Đấng Hóa Thân thứ yếu, các xuất lộ này cốt đáp ứng với các cuộc khủng hoảng nhỏ, với các vấn đề tiến thoái lưỡng nan của quốc gia và nhu cầu tôn giáo. Các vị này khoác lấy hình thức của những người nam và nữ đã bênh vực một cách thành công một chân lý nào đó hoặc một đại nghĩa chính đáng nào đó, một nhân quyền hoặc nguyện vọng đúng đắn nào đó của con người. Tất cả những người này đều đã hoạt động một cách tích cực trên cõi trần và ít khi họ thực sự được nhận ra; vào niên đại sau đó, chỉ có lịch sử mới nhấn mạnh vào sự thành tựu của họ mà thôi. Nhưng họ đã thay đổi dòng tư tưởng của con người; họ vạch ra con đường đưa đến cách sống tốt đẹp hơn; họ đi tiên phong vào các lãnh vực thành tựu mới mẻ của con người. Một người là Luther ([34]); người khác là Columbus ([35]); những người nữa là Shakespeare ([36]) và Leonardo da Vinci ([37]) – chỉ nhắc đến bốn người đã sống, suy tư và hành động cách nào mà họ đã chi phối các biến cố tiếp theo sau trong một số lãnh vực sinh hoạt của con người và vẫn còn được xem như là các linh hồn đi tiên phong, như là các nhà lãnh đạo của con người. Tôi sẽ không bàn đến các vị đệ tử này. Họ tiêu biểu cho các ý tưởng và tạo nên lịch sử – không phải lịch sử về sự chinh phục mà là lịch sử của tiến hóa. Tôi tìm cách nghiên cứu với bạn các Đấng Hiển Lộ (Appearances) còn vĩ đại hơn nữa, các Đấng này xuất phát từ một số trung tâm ẩn tàng nào đó hoặc xa hoặc gần với nhân loại và các Ngài “giải thoát các con của nhân loại khỏi cuộc khủng hoảng”. Phần lớn các vị này thuộc vào bốn nhóm tương đối nhỏ:

2.  Các vị Hóa Thân của giống dân (Racial Avatars). Các Đấng Hiển Lộ này được tạo ra bởi siêu tài và vận mệnh của một giống dân. Người kiểu mẫu (typical man) (về tính chất và tâm thức, không nhất thiết về mặt hình thể) báo trước bản [298] chất của một chủng tộc. Một người như thế là Abraham Lincoln ([38]) xuất phát từ chính linh hồn của dân tộc, mở đầu và truyền đạt tính chất của chủng tộc – một tính chất mà sau này phải được thể hiện khi chủng tộc khai mở. Một cách tương xứng, xuất phát từ lãnh vực tà lực của vũ trụ và chịu trách nhiệm cho sự tập trung của chủ nghĩa vật chất trên hành tinh ngày nay là Bismark ([39]). Cả hai người đều đến trong vòng một trăm năm qua, như vậy chứng tỏ sự thăng bằng trong thiên nhiên và sự tương tác luôn luôn xảy ra của các cặp đối hợp. Họ là hai mẫu của các vị Hóa Thân mạnh mẽ nhất mà chính nhân loại đã tạo ra cho đến nay. Họ xuất hiện theo các đường lối cai trị (government) của cung một và trong phần hành (department) của Đức Bàn Cổ, và rất nhạy bén với lực Shamballa. Các vị Hóa Thân như thế thường xuất hiện vào lúc thành lập một quốc gia. Điều này đúng cho cả Bismarck lẫn Lincoln.

2. Các Hóa Thân về giáo huấn (Teaching Avatars). Các Đấng Hiển Lộ này phát lên một giai điệu mới trong lãnh vực tư tưởng và ý thức; các Ngài tiết lộ chân lý cần thiết kế tiếp; các Ngài tuyên xưng các lời này và diễn giải các chân lý này để chiếu rọi ánh sáng vào sự phát triển tâm linh của nhân loại. Các vị Hóa Thân như thế là Plato, thứ nhất là Patanjali và Sankaracharya; các vị này xuất hiện dựa vào tuyến năng lượng của cung hai, trong phần hành của Đức Christ và là các biểu hiện của thần lực Thánh Đoàn. Khi nói đến phần hành (department) của Đức Christ, tôi muốn nhắc nhở bạn rằng danh xưng “Christ” là tên của một nhiệm sở (office) – mỗi nhiệm sở đều luôn luôn có vị lãnh đạo của nó. Tôi không nhắc đến Đức Christ hay Đức Phật, trong số các vị Hóa Thân này, bởi vì các Ngài là Đấng Hóa Thân thuộc giai tầng (class) khác và có tiềm lực lớn vô cùng.

3.  Các vị Hóa Thân của Cung (Ray Avatars). Các Đấng Cao Cả vĩ đại này xuất hiện vào các thời kỳ tương đối dài khi một cung biểu lộ. Các Ngài tiêu biểu cho tính chất và mãnh lực của một cung đặc biệt. Thế kỷ tới đây ([40]), khi cung bảy đạt tới biểu lộ đầy đủ và ảnh hưởng của cung Song Ngư hoàn toàn mất hết thì Đấng Hóa Thân của cung bảy sẽ xuất hiện. Công việc của Ngài sẽ minh chứng cho luật pháp, trật tự và sự nhịp nhàng của tiến trình sáng tạo khi tiến trình này diễn ra trên cõi trần, pha trộn tinh thần và vật chất. và vì cung này được gọi là Cung Trật Tự hay Nghi Lễ (Ray of Ceremonial Order or [299] Ritual), chủ yếu Ngài sẽ là công cụ để tạo ra các tình huống sẽ cho phép tái hiện trên Địa cầu các Bí Pháp về Điểm Đạo, mà Thánh Đoàn đang bảo quản. Tất nhiên là Ngài có liên quan đến Đại Bạch Giai trên Sirius ([41]). Tuy nhiên, hiện nay, sự kiện này không liên quan đến chúng ta, vì chúng ta đang chờ việc xuất lộ của một Đấng Hóa Thân còn vĩ đại hơn nữa.

4.– Các Hóa Thân truyền chuyển (Transmitting Avatars). Các biểu lộ này của thiên tính xuất hiện vào các thời điểm khai mở thuộc các chu kỳ vĩ đại khi nhân loại cần diễn đạt một chân lý mới hoặc quảng diễn (expansion) một chân lý cũ ngõ hầu tiến tới nấc thang tiến hóa còn cao siêu hơn. Các vị Hóa Thân này xuất lộ để đáp ứng với nhu cầu chớ không liên quan gì nhiều với sự phát triển của nhân loại vì các Ngài có liên hệ đến sự khai mở tâm thức bên trong và với sự thúc đẩy nhân loại nói chung. Trong số các Đấng Hóa Thân này, thì Đức Phật và Đức Christ là các thí dụ nổi bật. Các Ngài không chỉ là các Hóa Thân thiêng liêng của nhân loại, và do đó, có thể nối liền nhân loại với Thánh Đoàn, mà các Ngài còn là những gì vĩ đại và quan trọng hơn nhiều. Các Ngài đã đạt đến trình độ mà các Ngài có thể hành động với tư cách các Đấng Truyền Chuyển một vài nguyên khí vũ trụ – được tập trung nơi các Ngài bằng một ý thức ngoài hành tinh – có thể kích thích nguyên lý tương ứng tiềm tàng nằm sâu trong nhân loại. Các Ngài truyền chuyển và mang lại một điều gì đó từ bên ngoài sự sống hành tinh – từ ngay Tâm của Thượng Đế đến tâm của con người. Do đã đạt được sự giác ngộ, Đức Phật đã kích thích ánh sáng trên thế giới, trong nhân loại và trong mọi hình hài. Ngài phụng sự cho linh hồn con người. Do sự thành đạt kỳ diệu của Ngài, Đức Christ – theo đường lối cảm thông – đã truyền chuyển cho con người, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một trạng thái và một tiềm lực thuộc thiên nhiên của chính Thượng Đế. Trước khi có sự ra đời của Đức Phật, thì ánh sáng, đạo tâm và sự nhận thức về Thượng Đế siêu việt là biểu hiện yếu ớt của thái độ con người đối với Thượng Đế. Sau đó, Đức Phật đã đến và đã minh chứng bằng cuộc sống riêng của Ngài, sự kiện về Thượng Đế Nội tại (God Immanent), cũng như Thượng Đế Siêu Việt (God Transcendent); ý tưởng về Thượng Đế trong vũ trụ và về Thượng Đế trong nhân loại đã phát triển. Trạng thái Bản Ngã (the Selfhood) của Thượng Đế và Bản Ngã trong [300] tâm (Self in the heart) của con người cá biệt đã trở thành một nhân tố trong ý thức con người. Đó là một chân lý tương đối mới mẻ mà nhân loại cần phải thấu triệt. Chân lý đó luôn luôn được các đệ tử thường và đệ tử điểm đạo biết rõ.

Tuy nhiên, trước khi Đức Christ đến và sống một cuộc đời bác ái, phụng sự và đưa ra cho nhân loại điều răn mới về tình thương, bất cứ kinh sách nào trên thế giới cũng đều rất ít nhấn mạnh vào Thượng Đế dưới hình thức Tình Thương. Sau khi Ngài xuất hiện với tư cách là Đấng Hóa Thân của Tình Thương, bấy giờ Thượng Đế mới được biết đến như là Tình Thương cao cả, tình thương dưới hình thức mục tiêu và đích nhắm của sáng tạo, tình thương dưới hình thức nguyên lý căn bản của các mối liên hệ, và tình thương tác động trên mọi biểu lộ hướng về một kế hoạch được thôi thúc bởi lòng bác ái. Đức Christ đã tiết lộ tính chất thiêng liêng này, và như vậy thay đổi mọi cách sống của con người và các mục tiêu của nhân loại. Hiện nay cũng có một thúc đẩy và bành trướng lớn đối với công việc và sự phát triển của Thánh Đoàn, vốn đã có ở một mức độ nhỏ khi Đức Phật đến. Nhiều đệ tử điểm đạo đã thành các Chân Sư; nhiều Chân Sư đã chuyển qua công việc cao siêu hơn và nhiều đệ tử bước vào hàng ngũ các đệ tử được điểm đạo. Có một số lớn người tìm đạo bước vào hàng ngũ các đệ tử chính thức.

Trong tác phẩm trước đây, tôi có bàn về một vài Đấng Hóa Thân này dưới các danh xưng và hạng mục loại khác nhau. Ở đây tôi nói đến các Ngài chỉ với một cố gắng đem đến cho một quần chúng đông đảo hơn giáo huấn về triết lý của các Đấng Hóa Thân hay về các Đấng Hiển Lộ thiêng liêng. Thánh kinh có đầy dẫy các Đấng Hiển Lộ như thế, nhưng thực ra chỉ một ít người hiểu được các Ngài. Trên đây chỉ là các nhóm quen thuộc mà thôi. Vào tháng 9 – 1940, tôi có đưa ra một giải thích về một đoạn mới của Đại Khấn nguyện, và trong giảng giải đó, tôi có nói đến các Đấng Hiện Thân Thiêng Liêng (Divine Embodiments) như là kiểu mẫu cao nhất của Đấng Hóa Thân mà nhân loại có thể tìm thấy ở trình độ tiến hóa hiện nay. Tôi nói đến hoạt động của Thánh Đoàn và của Shamballa, có lẽ hai cơ quan thiêng liêng này định đoạt rằng sự can thiệp dưới hình thức một tai biến trải rộng (đang vùi lấp mọi người) là cần thiết, và tôi đề cập đến sự xuất hiện của tình trạng lãnh đạo có linh hứng như là một khía cạnh thấp khác của sự dẫn dắt và tham dự thiêng liêng.

[301] Hiện giờ khả năng lãnh đạo theo linh hứng (inspired leadership) như thế đang được đưa ra cho nhân loại qua Winston Churchill và Franklin D. Roosevelt, trái ngược với tình trạng lãnh đạo tập trung của các cường quốc thuộc chủ nghĩa duy vật thông qua Hitler và một người khác trong nhóm ông ta. Nhưng không phải hình thức lãnh đạo này được xem như tiêu biểu cho nguyên tắc hóa thân (avatar principle) mà tôi bàn đến ở đây. Khả năng lãnh đạo như thế được gợi ra bởi các yếu tố hiện có trong chính nhân loại. Bây giờ tôi bàn đến một kiểu mẫu Hóa Thân thứ năm, vĩ đại hơn cả bốn kiểu mẫu kia. Trong chu kỳ thế giới này các Đấng Hóa Thân này không trải qua kinh nghiệm sống của nhân loại.

5. Các Đấng Biểu Hiện Thiêng Liêng (Divine Embodiments). Rất hiếm khi các Đấng Hóa Thân này xuất hiện; và khi các Ngài xuất hiện, thì hiệu quả và kết quả của công việc các Ngài rất to tát. Các Ngài xuất hiện xuyên qua trung tâm ở Shamballa, bởi vì các Ngài tiêu biểu cho bản chất ý chí của Thượng Đế; các Ngài tượng trưng cho thiên ý (mục tiêu thiêng liêng); năng lượng đang tuôn đổ qua các Ngài và được truyền chuyển bởi các Ngài, được tập trung qua Đấng Cai Quản Địa Cầu (Lord of the World); các Ngài chỉ có thể được tiếp cận bằng các tiếng nói hợp nhất của Thánh Đoàn và của nhân loại đang đồng thanh phát ra; việc phụng sự của các Ngài chỉ được thỉnh cầu bằng nhu cầu đã được hiểu rõ, và chỉ sau khi những ai đang khấn nguyện các Ngài, mà đã đưa thêm vào niềm tin của họ một hành động bền bĩ và đã làm hết sức mình, chỉ một mình và không có sự trợ giúp, để vượt qua tà lực.

Các Ngài không bao giờ xuống thấp hơn cõi trí (mental plane), tầm quan trọng chủ yếu và sự chú tâm chính vào công việc của các Ngài được hướng đến Thánh Đoàn; Thánh Đoàn là vận hà / trung gian (agency) truyền chuyển của các Ngài; đôi khi các Ngài tiếp cận với người trong lúc suy tư, biết an trụ vào cõi trí, tức những người có được cái nhìn sáng suốt, có cách giải quyết có hiệu năng, có ý chí biết điều khiển và trí óc rộng mở, dĩ nhiên cộng thêm sự tinh khiết cần phải có của hình hài (form). Các Đấng Hóa Thân này tiêu biểu cho Ý Chí của Thượng Đế, năng lượng của Shamballa và sự thôi thúc ẩn sau thiên ý. Khi các Ngài quyết định xuất lộ, đó sẽ là khía cạnh hủy diệt của cung một, tức là cung quyền lực mà các Ngài sẽ biểu hiện; các Ngài gây ra tử vong – tử vong của mọi hình hài cổ xưa, hữu hạn và những gì đang tích chứa tà lực. Do đó, công việc của các Ngài thuộc vào hai loại:

a.      Các Ngài sẽ hủy diệt các tà lực bằng cách dùng trung gian (agency) của các Huyền Lực Diệu Quang. [302]

b. Các Ngài sẽ khai mở thiên ý nhiều đến mức tối đa mà nhân loại có thể hiểu được qua các bộ óc lỗi lạc nhất trong nhân loại và những người tìm đạo cống hiến nhiều nhất; các Ngài sẽ làm sáng tỏ tầm nhìn xa của các đệ tử trên thế giới và của tất cả những ai có được ý-chí-muốn-biết được đưa vào nề nếp và những ai biết hiến dâng và tiêu biểu cho ý chí hành thiện. Sự hiểu biết và ý chí này rất cần trong giai đoạn tái điều chỉnh sắp tới.

Bằng cách nào mà các Ngài sẽ đưa các tình huống tệ hại hiện nay đến chỗ kết thúc và bằng các nào các Ngài sẽ huỷ diệt tình trạng tệ hại hiện nay với thái độ thù nghịch thiên về vật chất, tôi không thể tiết lộ được. Tuy nhiên không chắc là sự phát triển và hiểu biết của nhân loại, cũng như ý thức có tập trung của nhân loại sẽ trở thành thích hợp cho nguyện vọng cần thiết và đủ mạnh để thỉnh cầu các Ngài xuất lộ. Chỉ có thời gian mới có thể định đoạt việc đó. Chúa (God) muốn cho những người tìm đạo và các đệ tử trên thế giới sẽ thức tỉnh trước cơ hội và khả năng có sẵn đang chờ đợi.

Cảnh khốn khó của các nhóm người rộng lớn trên hành tinh ngày nay đang đè nặng lên tâm can của Thánh Đoàn. Nhưng để đưa tới giải thoát và sự Xuất Hiện của các Huyền Năng có thể giải thoát, thì sự hợp tác của con người là điều cần thiết. Không có nơi nào mà điều này vô cùng cần thiết hơn là nơi dân tộc Đức trong mảnh đất bất hạnh của họ. Do đó Thượng Đế ban cho những người Đức này, tức là kẻ có được tầm nhìn xa, có thể gia nhập vào các lực lượng của những ai đang tìm cách giải phóng nước Đức và dân tộc Đức khỏi sự chuyên chế bị áp đặt của Tập Đoàn xấu xa (evil Lodge) đang tác động qua bảy đại diện của họ ở Đức. Khi những người Đức đang sống cuộc đời tự do ở những vùng đất khác có thể suy tưởng bằng các thuật ngữ của nhân loại nói chung chớ không bằng các thuật ngữ mang ảo cảm quốc gia, chứa hận thù hoặc than thân trách phận, lúc bấy giờ, tiếng nói của họ sẽ được góp thêm vào tiếng nói của các dân tộc tự do khác, cũng như thêm vào tiếng nói của những người tìm đạo và các đệ tử trong các quốc gia này.

Khi Đấng Hóa Thân đến, Ngài sẽ truyền đạt cho nhân loại một điều gì đó mà cho đến nay, chúng ta không có tên gọi chính xác. Đó không phải là tình thương cũng không phải là ý chí theo như chúng ta hiểu. Chỉ có một câu gồm nhiều từ có thể gợi lên một điều gì đó có ý nghĩa và lại chỉ với nghĩa mơ hồ. Câu này là “nguyên tắc với mục tiêu có định hướng” (“the principle of directed purpose”). Nguyên tắc này gồm ba yếu tố: [303]

a. Hiểu biết (bằng trực giác và bản năng, nhưng được diễn dịch một cách sáng suốt) về thiên cơ khi thiên cơ này có thể được thể hiện trong tương lai gần.
b.      Ý định có tập trung, dựa vào hiểu biết trên và nhấn mạnh vào một khía cạnh của ý chí, mà từ trước đến giờ không phát triển nơi con người.
c.       Khả năng định hướng năng lượng (thông qua sự hiểu biết và ý định) hướng đến mục tiêu được biết rõ và được mong muốn, vượt qua mọi chướng ngại và hủy diệt tất cả những gì có trên đường đi. Đây không phải là sự hủy diệt hình hài bằng sức mạnh như hiện giờ đang được áp đặt trên thế giới, mà là sự hủy diệt xảy ra do cuộc sống được làm cho mạnh thêm nhiều bên trong hình hài. Chỉ có một trăm năm kế tiếp mới bộc lộ ý nghĩa của phát biểu này và chỉ lúc bấy giờ nếu ý định có tập trung của con người thỉnh nguyện Đấng Hóa Thân Tổng Hợp này (Avatar of Synthesis) trong mười hai tháng tới đây. Tôi đã gọi Đấng Cao Cả này bằng danh xưng trên bởi vì danh xưng đó biểu hiện tính chất và mục tiêu của mãnh lực mà Ngài mang lại và vận dụng.

Một Đấng Hóa Thân thứ yếu khác cũng đang chờ tiếng thỉnh nguyện (call) của nhân loại. Về mặt nội môn, Ngài có liên quan đến Đấng Hóa Thân Tổng Hợp, vị đang được Ngài phù trợ (overshadowed). Đấng Hóa Thân thứ yếu này có thể giáng xuống cõi trần đi vào ngoại hiện và như thế có thể xuống thấp và truyền sự kích thích và tính chất của thần lực của Đấng Hóa Thân vĩ đại hơn, vì Đấng này không thể tiến gần hơn đến cõi trí. Đấng Sắp Đến này có thể là Vị nào thì đến nay chưa được tiết lộ. Có thể đó là Đức Christ nếu công tác khác của Ngài cho phép; có thể là Đấng được Đức Christ chọn lựa để xuất lộ, được Đấng Hóa Thân Tổng Hợp phù trợ và được Đức Christ, tức là Đấng Bác Ái (Lord of Love) hướng dẫn trong các hoạt động của Ngài. Bằng cách này, năng lượng của Shamballa lẫn Thánh Đoàn sẽ được tập trung qua Đấng Cao Cả Sắp Đến được chọn. Như vậy một tam giác bác ái, năng lượng có chủ đích sẽ được tạo ra có thể cho thấy là cách thức có hiệu quả hơn để phóng rải năng lượng và là cách thức an toàn hơn là tác động tập trung của một lực duy nhất được chọn lựa.

Tôi hiểu được nỗi khó khăn của vấn đề này và có lẽ có thể đơn giản hóa vấn đề bằng một tóm lược ngắn gọn :

1.– Một Đấng Hóa Thân vĩ đại thuộc vũ trụ (a great cosmic Avatar) có thể đến nếu Thánh Đoàn và nhân loại có thể cùng đứng chung nhau với ý định tập trung. [304]

a. Ngài sẽ giáng xuống vào ba cõi nỗ lực của nhân loại, nhưng không gần hơn cõi trí (mental plane).

b. Ngài sẽ truyền chuyển năng lượng vũ trụ mà tính chất của năng lượng này là Tổng Hợp (Synthesis). Năng lượng này sẽ tự biểu hiện thông qua sự hài hòa và hợp nhất, tất nhiên tạo ra sự cảm thông, thúc đẩy thiện chí và sau rốt kết thúc các khuynh hướng chia rẽ, cô lập của nhân loại.

c. Âm điệu và rung động của Ngài chỉ có thể được cảm nhận bởi những ai có âm điệu (note) cá biệt cũng có tính chất tổng hợp và mục đích trong cuộc sống người này là ý– chí–hành–thiện (will–to–good). Tất nhiên đây là các Thành Viên của Thánh Đoàn, các đệ tử và những người tìm đạo trên thế giới và một số ít người có thiện chí (men of good will).

2.– Một Vị Sứ giả hay Vị Hóa Thân ở cùng đẳng cấp với Đức Christ trong Thánh Đoàn (hay có thể là chính Đức Christ) có thể đến với cương vị là Đấng Hóa Thân Tổng Hợp và với vai trò là Tác nhân truyền đạt của Ngài.

a.  Đấng Hóa Thân thứ yếu này, ngày nay đang hoạt động với tư cách là một trong các Thành Viên cao cấp của Đại Bạch Giai (Great White Lodge) và có giao tiếp chặt chẽ với Đức Christ, với Đức Bàn Cổ và với Đức Văn Minh Bồ Tát (Lord of Civilisation), Chân Sư R. ; Ngài sẽ hành động như là Điều Phối Viên (Coordinator) giữa Thánh Đoàn với Shamballa. Ngài sẽ hòa lẫn và phối hợp trong chính Ngài, thông qua tính chất của sự sống riêng của Ngài, ba năng lượng lớn :

Năng lực ý–chí–tâm–linh (will–to–spiritual power). Ý–chí–bác–ái (will–to–love) với hàm ý tâm linh của nó. Ý–muốn–biểu–lộ về mặt tâm linh (will–to–manifest spiritually).

b.  Thời xa xưa, đã có sự thành đạt của Đấng Sắp Đến này; người ta đã tìm thấy thánh danh được dùng để chỉ Ngài trong rất nhiều kinh sách trên thế giới : Đấng Kỵ Mã ngự trên Bạch Mã. Danh xưng này liên quan đến thời kỳ trước khi câu nói rất nổi tiếng trong địa hạt Cơ Đốc giáo “Con cừu phải chịu hy sinh để tạo thành thế giới” (“The Lamb slain from the foundation of the world”). Trong chu kỳ trước các đệ tử điểm đạo đương thời có nói đến “con ngựa tế lễ, chịu hy sinh cho mọi sự vĩnh hằng” (“Sacrificial horse, slain to all eternity”). Câu này cũng có cùng ý tưởng căn bản.

c. Đấng Hóa Thân này có thể giáng xuống cõi trần và hiện ra ở đó để dẫn dắt con dân của Ngài – như là vị Hoàng Tử dẫn đường vượt qua chiến tranh đến hòa bình. [305]

d. Ngày nay, toàn bộ vấn đề trước mắt Thánh Đoàn và nhân loại, liên quan đến Đấng Hóa Thân sắp đến, có thể được tóm tắt trong bốn câu hỏi sau đây :
Ngài có thể mang theo với Ngài năng lượng tổng hợp nhờ đó mang lại các thay đổi nhanh chóng chăng ?
Điều này tùy vào bản thể Ngài có được Đấng Hóa Thân Tổng Hợp ứng linh (overshadowed) và tùy vào Vị Hóa Thân đó đang được thỉnh nguyện đến qua nguyện vọng và ý định có tập trung của nhân loại được Thánh Đoàn trợ giúp.
Nguyện vọng (demand) của con người có đủ mạnh để thỉnh gọi đến mãnh lực cao siêu, hay nó sẽ quá yếu ớt, vì bởi không gom lại được ý định có tập trung của các đệ tử và những người tìm đạo trên thế giới ?

Việc phù trợ cao siêu (higher overshadowing, ứng linh cao) sẽ không xảy ra và chỉ có Đấng Hóa Thân thứ yếu (lesser Avatar) đến để tiến hành một phương pháp chậm chạp hơn để cải cách từ từ hay chăng ? Phương pháp chậm chạp này sẽ chỉ cần đến nếu và bởi vì nhân loại sẽ phải chứng tỏ sự bất lực của mình trong việc thỉnh nguyện và nhận được năng lượng thiêng liêng ở mức độ cao hơn và có rung động mạnh mẽ hơn. Điều đó hoàn toàn do sự quyết định của các đệ tử và người tìm đạo trên thế giới; không phải do quyết định của nhân loại khốn khổ bị lừa dối và có tâm trạng hoang mang. Các đệ tử và người tìm đạo trên thế giới có lượng định được cuộc khủng hoảng và dịp may hay không? Nói chung, họ chưa làm được như thế.

3.– Ngày nay Thánh Đoàn trụ lại với ý định tập trung. Tiếng than của quần chúng đang dâng lên đến tận thánh môn của Shamballa. Nó mạnh hơn là nguyện vọng của người có định hướng về tâm linh – tức là các đệ tử, người tìm đạo, người có thiện chí. Theo quan điểm của Thánh Đoàn họ dường như bị áp đảo bởi sự trì trệ, bị cuốn hút bởi các lý thuyết và các chủ nghĩa lý tưởng của họ và bị mù tịt trước các vấn đề đang đặt ra. Họ có thể thức tỉnh không? Họ có thể trụ lại với ý định có tập trung, phụng sự và hoạt động bền bĩ ở [306] cõi trần, và nỗ lực quyết tranh đấu, thậm chí đến chết để đánh bại tà lực chăng? Họ có thể duy trì thái độ yêu thương bên trong và không có ý thức chia rẽ hay chăng? Họ có thể từ bỏ tất cả để yêu thương nhân loại không? Họ có thể hy sinh mọi việc cho đại nghĩa tự do và cho sự công chính không? Đây là vấn đề cần đối mặt của các Vị đang làm việc cho sự xuất lộ của các Đấng Hóa Thân hoặc vĩ đại hoặc thứ yếu, mà vào lúc này, các Ngài có thể cứu độ nhân loại nếu nhân loại mong muốn cứu độ và sẽ chọn các giai đoạn cần thiết.

 4 
 vào: 13 Tháng Một, 2018, 23:43:14 PM 
Tác giả ChanPhuong - Bài mới gửi bởi ChanPhuong
SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN (THE EXTERNALISATION OF THE HIERARCHY) - ALICE A. BAILEY

TIẾT MỘT
GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP (THE PERIOD OF TRANSITION)

Tháng 3– 1934

Một trong các kết quả của tình hình trên thế giới ngày nay là gia tốc mọi sự sống nguyên tử ở trên và bên trong hành tinh. Tất nhiên điều này bao hàm hoạt động rung động ngày càng tăng của cơ thể con người, với hậu quả tất nhiên trên bản chất tâm thông là tạo ra nhạy bén khác thường và ý thức tâm linh. Nhân đây, cũng là việc hữu ích mà nhớ lại rằng tình trạng con người hiện nay không phải là kết quả của chỉ một yếu tố duy nhất, mà là của nhiều yếu tố – tất cả các yếu tố đó đều linh hoạt cùng một lúc, bởi vì giai đoạn này đánh dấu việc kết thúc một kỷ nguyên và khai mở kỷ nguyên mới.
Trước tiên, các yếu tố mà tôi đề cập đến, gồm có ba loại:

1.  Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa việc kết thúc Kỷ Nguyên Song Ngư (nhấn mạnh vào uy quyền và niềm tin) với việc ra đời của Kỷ Nguyên Bảo Bình (nhấn mạnh vào sự cảm thông cá nhân và hiểu biết trực tiếp). Hoạt động của các lực này, tiêu biểu cho hai cung hoàng đạo, tạo ra trong các nguyên tử của cơ thể con người một hoạt động tương ứng. Chúng ta sắp có các kiến thức mới mẻ với các nguyên tử của xác thân được điều chỉnh để tiếp nhận. Các nguyên tử vốn có ưu thế của cung Song Ngư này, đang bắt đầu giảm bớt hoạt động và được “triệt thoái về mặt huyền linh” (“occultly withdrawn”), như thường gọi, hay trừu xuất, trong khi những người đáp ứng với các khuynh hướng của Kỷ Nguyên Mới, đến phiên họ, được kích động và hoạt động rung động của họ được tăng lên. [4] 

2. Cuộc thế chiến đã đánh dấu một cao điểm (climax) trong lịch sử nhân loại, và hậu quả chủ quan của nó lại mạnh mẽ hơn là theo người ta hiểu từ trước đến giờ. Qua sức mạnh của dư âm kéo dài diễn ra như một kinh nghiệm lớn lao ở các chiến trường trên khắp thế giới trong khoảng bốn năm (1914– 1918) và qua sự căng thẳng tình cảm dữ dội của toàn thể nhân loại trên hành tinh, mạng lưới bằng chất dĩ thái (được gọi là “tấm màn che thánh điện”) đang ngăn cách cõi trần với cõi cảm dục, bị xé rách hay tơi tả ra và tiến trình gây sửng sốt để kết hợp hai thế giới của cách sinh hoạt ở cõi trần và của kinh nghiệm cõi cảm dục đã bắt đầu và hiện đang từ từ tiến triển. Do đó, hiển nhiên là điều này phải mang lại các thay đổi rộng lớn và các biến đổi to tát trong ý thức con người. Trong khi điều đó sẽ báo trước kỷ nguyên của hiểu biết, của tình huynh đệ và của sự giác ngộ, nó cũng sẽ mang lại các tình trạng phản ứng và thả lỏng các sức mạnh tâm thông mà ngày nay đang đe doạ kẻ thiếu kiềm chế và thiếu hiểu biết, đồng thời biện minh cho việc gióng lên một âm thanh báo động và đề phòng.

3. Nhân tố thứ ba như sau. Trong một thời gian dài, nhân tố này được các nhà thần bí thuộc mọi tôn giáo trên thế gian và các đạo sinh huyền bí học ở khắp nơi nhận biết, đó là một vài thành viên của Thánh Đoàn Hành Tinh đang tiến tới gần hơn cõi trần vào lúc này. Với câu này tôi muốn bạn suy đoán rằng tư tưởng hay sự chú tâm bằng thể trí (mental attention) của Đức Christ và của một vài đệ tử cao cấp của Ngài, tức các Chân Sư Minh Triết, vào lúc này được hướng đến hay được tập trung vào các sự việc của nhân loại, và một số trong các Ngài cũng đang chuẩn bị để phá vỡ sự im lặng lâu nay của các Ngài và có thể sau này xuất hiện trong nhân loại. Tất nhiên điều này có một hiệu quả mạnh mẽ, trước tiên là nơi các đệ tử của các Ngài và nơi những người đã được chỉnh hợp và làm cho đồng bộ với Thể Trí của các Ngài, và hai là, nên nhớ rằng năng lượng đang tuôn đổ qua các điểm hội tụ của Thiên Ý này sẽ có một hiệu quả song hành: có tính huỷ diệt cũng như kiến tạo, tuỳ theo tính chất của các thể đang phản ứng vào nó. Các mẫu người khác nhau đáp ứng một cách khác nhau với bất cứ luồng năng lượng nào đang chảy vào, và một sự kích thích tâm linh mạnh mẽ đang xảy ra vào lúc này, với các kết quả, có lợi về mặt thiêng liêng lẫn bất lợi về mặt huỷ diệt. [5] 

Cũng có thể nói thêm rằng một vài mối liên hệ về mặt thiên tượng giữa các chòm sao đang phóng rải các loại mãnh lực mới, hiện tác động qua thái dương hệ chúng ta và lên trên hành tinh chúng ta nhờ thế có thể tạo ra các khai mở mà từ trước đến giờ không thể biểu hiện ra được và đang mang lại bằng chứng về các sức mạnh tiềm tàng và biểu hiện của các kiến thức mới mẻ. Tất cả mọi điều này phải được những người hoạt động trong lãnh vực nhân sự (human affairs) ghi nhớ cẩn thận, nếu cuộc khủng hoảng hiện nay được đánh giá đúng và các cơ may tuyệt vời của nó được vận dụng đúng lúc. Theo tôi, thật là điều hay khi đưa ra một số sự việc liên quan đến tình hình trên thế giới hiện nay, nhất là liên quan đến các nhóm huyền bí, huyền linh và thần bí (esoteric, occult and mystical groups) và phong trào tâm linh.

Hiện nay, mọi tư tưởng gia và các nhà hoạt động trong lãnh vực tâm linh chân chính đều quan tâm đến sự gia tăng tội ác về mọi mặt, bởi việc phô bày (display) các khả năng tâm thông hạ đẳng, bởi việc hư hỏng rõ rệt của thể xác, như đã thấy trong việc lan tràn bệnh hoạn, và bởi sự tăng lên dữ dội về bệnh tâm thần (insanity), các bệnh loạn thần kinh (neurotic conditions) và quẩn trí (mental unbalance). Tất cả đều do kết quả của việc thủng mạng lưới bảo vệ hành tinh (the tearing of the planetary web), đồng thời đó là một phần của cơ tiến hoá (evolutionary plan) và đưa tới cơ hội để nhờ đó nhân loại có thể đi đến giai đoạn tiến hoá kế tiếp. Thánh Đoàn các Chân Sư (Hierarchy of Adepts) đã có các ý kiến phân hoá (nếu một từ ngữ không thích hợp như thế có thể được dùng cho một nhóm các linh hồn và các huynh đệ không hề biết đến ý thức chia rẽ, mà chỉ khác nhau về vấn đề “khéo léo trong hành động” (“skill in action”), về tình hình thế giới hiện nay. Một vài vị cho rằng việc đó còn sớm và tất nhiên là không thích hợp và đưa tới một tình thế khó khăn, trong khi các vị khác đưa ra quan điểm của các Ngài dựa vào bản chất tốt lành (soundness) của nhân loại và xem cuộc khủng hoảng hiện nay như là tất nhiên và xảy ra bởi sự phát triển trong chính con người; các Ngài nhìn thấy tình trạng như là có tính giáo dục và chỉ tạo ra khó khăn tạm thời mà – khi điều đó được giải quyết – sẽ đưa nhân loại tiến trên con đường có một tương lai còn huy hoàng hơn nhiều. Nhưng đồng thời cũng công nhận sự thật rằng các mãnh lực lớn lao và thường gây tàn phá đã không còn được kiềm chế trên cõi trần nữa và hậu quả là gây nên sự chết chóc có liên quan đến tất cả các Chân Sư, đệ tử của các Ngài và những người hành đạo (workers). [6] 

Nói chung, nỗi khó khăn có thể được truy nguyên ra là do quá bị kích thích và sự căng thẳng quá mức nơi các bộ phận của xác thân, mà giới linh hồn (đang nhập thế) phải sử dụng khi linh hồn tìm cách biểu lộ trên cõi trần và nhờ đó đáp ứng với môi trường chung quanh. Dòng năng lượng tuôn đổ từ cõi cảm dục và (với một mức độ ít hơn) từ cõi hạ trí, lập được mối liên lạc với các thể mà đầu tiên không đáp ứng, và sau đó lại đáp ứng quá mức; nó tuôn đổ vào các tế bào não bộ, mà do thiếu sử dụng, nên không quen với nhịp điệu mạnh mẽ được áp đặt lên chúng; còn dụng cụ hiểu biết của con người thì kém cỏi đến đỗi đa số con người không có đủ nhận thức để tiến hành một cách thận trọng và tiến tới một cách từ từ. Do đó, chẳng bao lâu nữa họ sẽ gặp nguy hiểm và khó khăn; bản chất của họ thường kém tinh khiết hay là đầy ích kỷ đến nỗi các khả năng mới – vốn đang bắt đầu hiện ra, và như thế mở ra các con đường hiểu biết và giao tiếp mới – lại lệ thuộc vào các mục đích hoàn toàn ích kỷ và bán rẻ cho các mục đích trần tục. Những linh thị thoáng hiện được ban cho con người về những gì ẩn sau bức màn che giấu bị giải thích sai, còn thông tin thu lượm được bị lạm dụng và bị làm lệch lạc bởi các động lực sai lầm. Nhưng dù cho một người vô tình là nạn nhân của mãnh lực hay là tự mình tiếp xúc với mãnh lực đó một cách cố ý, y cũng phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết hay sự liều lĩnh của mình trong xác thân, cho dù linh hồn của y có thể “tiến tới được”.

Hiện nay, không có ích gì mà nhắm mắt trước vấn đề kề cận hay cố đổ lỗi cho các thất bại đáng buồn, các suy sụp huyền linh, cho các nhà tâm thông nửa tỉnh nửa mê, những nhà thần bí bị ảo giác và những kẻ thiểu trí không chuyên về huyền bí học, do thiếu sáng suốt, hay là đổ thừa cho một số đạo sư, các nhóm hay các tổ chức. Nhiều sự phiền trách có thể thực sự được nhận ra khắp mọi nơi, nhưng cần nên sáng suốt đối phó với các sự kiện và hiểu được nguyên nhân của những gì đang tiết lộ ở mọi nơi vốn có thể được nói như sau:

Nguyên nhân sự phát triển của tâm thông bậc thấp và của sự nhạy cảm ngày càng tăng của nhân loại vào lúc này là dòng chảy vào không đoán trước được của một hình thức năng lượng cảm dục mới mẻ xuyên qua bức màn bị xé rách, mà cách đây một thời gian ngắn đã bảo vệ an toàn cho nhiều [7] người. Thêm vào đó, một số lớn các hiện thể của con người thiếu đáp ứng với sự căng thẳng mới được đặt ra và một số ý tưởng của vấn đề có thể được hiểu rõ.

Tuy nhiên đừng quên rằng có một khía cạnh khác cần minh hoạ. Dòng năng lượng lưu nhập này đã đưa hàng trăm người vào một nhận thức tâm linh mới mẻ và sâu xa hơn; nó đã mở ra một cánh cửa mà nhiều người không bao lâu nữa sẽ đi qua và được điểm đạo lần hai và nó để cho một dòng ánh sáng tuôn vào thế gian – một ánh sáng sẽ tiếp tục ngày càng tăng trong vòng ba mươi năm tới ([1]), mang lại đảm bảo cho tính bất tử và một thiên khải mới về các tiềm lực thiêng liêng trong con người. Kỷ Nguyên Mới đang ló dạng như thế đó. Cơ hội đưa đến các mức độ hứng cảm mà từ trước đến giờ chưa được tiếp cận, đã trở nên dễ dàng. Việc kích thích các quan năng cao siêu (và ở một mức độ rộng lớn) hiện giờ có thể xảy ra, việc phối kết của phàm ngã với linh hồn và việc sử dụng đúng năng lượng có thể diễn tiến với sự hiểu biết và hoạch định mới mẻ hơn. Bao giờ nhân loại cũng phải kiên trì và luôn luôn có nhiều người được kêu gọi, còn ít người được tuyển chọn. Đây là định luật huyền linh.

Hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn có tiềm lực tâm linh mạnh mẽ và có cơ may cho tất cả những ai ở trên con đường dự bị và con đường đệ tử. Đó là thời điểm mà tiếng gọi hào hùng được đưa ra cho con người với sự cổ vũ nhiệt liệt và với thiện chí, vì sự giải thoát sắp xảy ra. Nhưng đó cũng là thời điểm nguy hiểm và đầy thảm hoạ cho kẻ bất cẩn và kẻ chưa sẵn sàng, cho kẻ nhiều tham vọng, kẻ vô minh và cho những ai đi tìm Thánh Đạo với lòng ích kỷ và không muốn bước lên con đường phụng sự với động lực trong sạch. E rằng sự đảo lộn rộng lớn này và tai hoạ phải đến với rất nhiều người dường như bất công đối với bạn, tôi xin nhắc các bạn rằng cuộc sống duy nhất này chỉ là một thời gian ngắn ngủi trong cuộc sống rộng lớn và to tát hơn của linh hồn và rằng những ai thất bại và bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của các mãnh lực mạnh mẽ hiện giờ đang tràn ngập địa cầu, tuy vậy, mức độ rung động của họ sẽ được “cải tiến” (“stepped up”) ngõ hầu sửa đổi được nhiều điều theo kịp với số đông người thành đạt, cho dù trong tiến trình đó, thể xác của họ có thể bị huỷ diệt đi chăng nữa. Việc huỷ diệt thể xác không phải là tai hoạ tệ hại nhất mà con người có thể phải chịu.

Mục đích của tôi không phải là đề cập đến toàn thể lãnh vực có thể có liên quan đến tình trạng trong lãnh vực tâm [8] thông do dòng lưu nhập (inflow) của năng lượng cảm dục tạo ra vào lúc này. Tôi tìm cách tự giới hạn vào hiệu quả của dòng lưu nhập này trên những người tìm đạo và những người nhạy cảm. Hai từ ngữ này – người tìm đạo và người nhạy cảm – được tôi dùng trong mục này để phân biệt hạng người tìm kiếm đã giác ngộ bất chấp sự kiềm hãm và khống chế của hạng người tâm thông bậc thấp, những người mà từ lâu đã kiềm hãm và khống chế. Ở đây cần nhắc nhở bạn rằng năng lực tâm thông, như thường gọi, có thể được chia thành hai nhóm như sau :

Tâm thông cao (Higher Psychism)                       Tâm thông thấp (Lower Psychism)   
Thiêng liêng (Divine)                                          Động vật (Animal)
Kiểm soát được (Controlled)                                Không kiểm soát được (Uncontrolled)
Tích cực (Positive)                                              Tiêu cực (Negative)
Được sáng suốt áp dụng (Intelligently applied)     Mang tính tự động (Automatic)
Tính trung gian (Mediastorship)                           Tính đồng cốt (Mediumship)       

Ít người hiểu được các dị biệt này, cũng như không lượng định được rằng cả hai nhóm tính chất đều cho thấy thiên tính của chúng ta. Tất cả đều là các biểu hiện của Thượng Đế.

Có một số năng lực tâm thông mà con người chia sẻ chung với con vật; các năng lực này có sẵn trong cơ thể động vật và có tính chất bản năng, nhưng đối với một số lớn loài vật, chúng lại rơi xuống dưới ngưỡng ý thức và không được hiểu rõ, do đó trở thành vô dụng. Thí dụ, đó là các năng lực như nhãn thông và nhĩ thông thuộc cõi cảm dục (astral clairvoyance and clairaudience) và nhìn thấy được các màu sắc và các hiện tượng tương tự. Nhãn thông và nhĩ thông cũng có thể có trên cõi trí và bấy giờ chúng ta có thể gọi đó là viễn cảm (telepathy) và thấy được các biểu tượng, vì mọi tưởng tượng về các hình của hình học đều là nhãn thông cõi trí. Tuy nhiên, tất cả các khả năng này đều được ràng buộc với cơ thể con người hay là bộ máy đáp ứng, và dùng để cho con người tiếp xúc với các trạng thái của cõi hiện tượng, nhờ có bộ phận máy đáp ứng (response mechanism) này (mà chúng ta gọi là phàm ngã) con người mới tồn tại được. Chúng là sản phẩm của sự hoạt động của hồn thiêng (divine soul) trong con người, đang khoác hình thức của cái mà chúng ta gọi là “sinh hồn”([2]) (“animal soul”), vốn thực sự đáp ứng với ngôi Thánh Thần (Holy Ghost aspect) trong Tam Thượng Thể của tiểu vũ trụ con người. Tất cả các quyền năng này đều có các tương ứng tâm linh cao của chúng, các tương ứng này chỉ [9]hiện ra khi linh hồn trở nên linh hoạt một cách có ý thức và kiểm soát được bộ máy của mình qua thể trí và bộ não. Khi nhãn thông và nhĩ thông cõi cảm dục không còn ở dưới ngưỡng của ý thức, mà được sử dụng và vận hành một cách linh hoạt, điều đó có nghĩa là bí huyệt nhật tùng ([3]) được khai mở và linh hoạt. Khi có năng lực trí tuệ tương ứng trong ý thức, thì bấy giờ điều đó hàm ý rằng bí huyệt cổ họng và bí huyệt giữa hai mày đều đang trở nên “thức tỉnh” và linh hoạt. Nhưng các năng lực tâm thông cao hơn, như là tri giác tinh thần (Spiritual perception) cùng với sự hiểu biết không thể sai lầm của nó, tức trực giác với phán đoán không còn lầm lạc của nó, và khoa trắc tâm (psychometry) thuộc loại cao siêu với năng lực khám phá quá khứ và tương lai của nó, đều là các đặc quyền của hồn thiêng. Các năng lực cao siêu này sẽ xuất hiện khi bí huyệt đầu, bí huyệt tim, cũng như bí huyệt cổ họng bắt đầu hoạt động do kết quả của việc tham thiền và phụng sự. Tuy nhiên, đạo sinh nên ghi nhớ hai điều:

Ấy là cái lớn luôn luôn bao gồm cái nhỏ, nhưng tâm thông thuần tuý động vật không bao hàm tâm thông cao.

Giữa trạng thái trung gian thụ động (negative medium– ship) loại thấp nhất với loại cao nhất của vị huấn sư và kẻ có nhãn thông (seen) được linh hứng có một cách biệt rất nhiều về mức độ và điều đó là do các bí huyệt phát triển không đồng đều trong nhân loại.

Sự phức tạp của vấn đề rất lớn, nhưng tình hình chung có thể hiểu được, ý nghĩa của cơ may được đưa ra có thể hiểu được, và việc sử dụng đúng kiến thức được dùng để đưa kẻ thánh thiện ra khỏi giai đoạn khẩn trương hiện nay, và như vậy sự tăng trưởng về tâm thông và tâm linh của con người được bảo dưỡng và duy trì.

Tôi tin vào lúc này có hai câu hỏi sẽ thu hút sự chú tâm của tất cả những kẻ phụng sự trong lãnh vực huyền bí học và những kẻ đang tham dự vào việc dạy dỗ các đạo sinh và những người tìm đạo.
I.        Chúng ta sẽ luyện tập những kẻ nhạy cảm và những người có tâm thông như thế nào để cho họ có thể tránh được những nguy hiểm và nhân loại có thể an toàn tiến tới cái di sản mới mẻ và huy hoàng của họ? [10]
II. Làm thế nào các trường phái nội môn hay là “các giới luật“ (disciplines) như đôi khi được gọi thế, vận dụng đúng cơ hội ? 5 
 vào: 08 Tháng Một, 2018, 16:32:44 PM 
Tác giả txuan - Bài mới gửi bởi mildboynt
Cảm ơn bạn rất nhiều.  :)

 6 
 vào: 06 Tháng Một, 2018, 13:27:40 PM 
Tác giả huyenquangtu - Bài mới gửi bởi huyenquangtu
Hai bài trên sh sưu tầm trên một trang mạng, trang này chưá nội dung từ nhiều nguồn, nhiều người chưa thể kiểm định tính giá trị nên chúng ta không cần quan tâm quá sâu nhưng cũng có một số bài có giá trị có thể tham khảo như hai bài trên. Với tình hình thế giới hiện nay đang đẩy Jerusalem vào tình thế nguy hiểm và nếu xảy ra thì sẽ ứng nghiệm với tiên tri trong kinh Thánh.

 7 
 vào: 06 Tháng Một, 2018, 13:19:05 PM 
Tác giả huyenquangtu - Bài mới gửi bởi huyenquangtu
KINH THÁNH NÓI RÕ VỀ NGÀY CHÚA QUANG LÂM...
KINH THÁNH NÓI RÕ VỀ NGÀY CHÚA QUANG LÂM...Thư Thêxalônica 1
Người sống và kẻ chết trong ngày Chúa quang lâm
13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng.14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su.15 Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu.16 Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên;17 rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.18 Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Và Trong Khải Huyền cũng nói về Ngày Này như sau..
Ba thiên thần báo giờ phán xét
6 Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho các người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước.7 Người lớn tiếng hô: "Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, vì đã đến giờ Người phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước."8 Một thiên thần khác, vị thứ hai, theo sau và nói: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại, thành đã từng cho mọi nước uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó."9 Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng nói: "Ai thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay,10 thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người; người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên.11 Khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Kẻ nào thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và nhận dấu thích tên nó, thì ngày đêm không được nghỉ ngơi."12 Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giê-su, cần phải có lòng kiên nhẫn.13 Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: "Ngươi hãy viết: Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa! " Thần Khí phán: "Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ."
Mùa gặt cánh chung
14 Tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén.15 Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: "Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên đất đã chín rồi! "16 Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt.
17 Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén.18 Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: "Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi! "19 Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa.20 Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiếc ngựa và lan đến một ngàn sáu trăm dặm
Tiên Tri Malaki
Yavê đến phán xét
17 Các ngươi đã làm nhục Yavê bởi lời lẽ các ngươi. - Thế mà các ngươi nói: Tại sao chúng tôi làm Người phải nhọc? - Tại các ngươi nói: Phàm ai làm dữ trước mắt Yavê đều là tốt cả. Nơi chúng, Người được vui thỏa. Hay là (các ngươi nói): Ðâu nào Thiên Chúa phán xét?
Này Ta sai thần sứ của Ta, kẻ sẽ vén đường bạt lối trước nhan Ta. Và thình lình sẽ đến nơi Ðền thờ của Người, vị Chúa tể mà các ngươi đòi hỏi. Và thần sứ giao ước mà các ngươi ước nguyện, này vị ấy đến - Yavê các cơ binh đã phán - 2 Nhưng ai chịu đựng nổi Ngày Người đến? Ai đứng vững được khi Người hiện ra? Vì Người như lửa của thợ luyện kim, như hôi dưỡng của người phiếu giặt. 3 Người sẽ ngự mà luyện kim, mà lọc bạc. Người sẽ thanh luyện con cái Lêvi và đãi lọc chúng như vàng như bạc. Và chúng sẽ là những kẻ tiến dâng lễ vật cho Yavê đúng theo lễ nghĩa. 4 Lễ vật của Yuđa và của Yêrusalem sẽ làm vui lòng Yavê như những ngày xưa kia, như những năm thuở trước. 5 Yavê lại gần các ngươi để xứ án, Ta sẽ là chứng nhân mau lẹ chống các phù thủy, chống kẻ ngoại tình, chống đứa thề gian, chống quân áp bức kẻ làm công, người góa bụa, kẻ mồ côi, chống những kẻ làm vạy vò lẽ ngay khách ngụ mà không kính sợ Ta - Yavê các cơ binh đã phán.
Vào ngày Ta đang dọn - Yavê các cơ binh đã phán - Chúng sẽ là phần sở hữu của Ta. Và Ta sẽ thương xót chúng như một người thương xót đứa con trọn đạo làm tôi mình. 18 Bấy giờ các ngươi sẽ thấy khác biệt làm sao giữa người lành và kẻ dữ, giữa người làm tôi Thiên Chúa và kẻ không làm tôi Người. 19 Vì này sẽ đến Ngày phầng phầng cháy như một hỏa lò. Và tất cả phường kiêu mạn và mọi kẻ làm điều phi pháp sẽ là rơm rạ. Ngày đến sẽ thiêu đốt chúng - Yavê các cơ binh đã phán - mà không để lại cho chúng một rễ hay một cành. 20 Nhưng trên các ngươi, những kẻ kính sợ Danh Ta, sẽ lóe rạng mặt trời đức nghĩa trên cánh mang theo chữa lành. Và các ngươi sẽ ra và nhảy tưng bừng như những bê được nuôi thúc. 21 Các ngươi sẽ chà phường hung dữ; phải, chúng sẽ là tro bụi dưới bàn chân các ngươi, vào ngày Ta đang dọn - Yavê các cơ binh đã phán -
Tiên Tri Isaia chương 66
Vì này Yavê đến trong lửa, xa giá của Người như vũ bão,
để trút nghĩa nộ của Người xuống với cả lôi đình
và sự Người hạch tội như ngọn hỏa hào.
16 Vì trong lửa, cùng với thanh kiếm của Người,
Yavê sẽ thi hành quyền phán xét trên mọi xác phàm:
Và nhiều thay những kẻ bị Yavê tuyên án chết!
Tiên Tri Zacarya
Này: Sẽ đến cho Yavê một ngày mà bên trong ngươi thiên hạ sẽ chia nhau chiến phẩm (cướp được nơi) ngươi. 2 Ta sẽ tập họp các quốc gia hết thảy trước Yêrusalem để giao chinh. Thành sẽ bị chiếm. Nhà cửa bị cướp. Ðàn bà bị hãm hiếp. Nửa thành sẽ ra đi đày. Nhưng dân sót lại không bị dời phăng đi khỏi thành. 3 Bấy giờ Yavê sẽ ra. Người sẽ giao chiến với các quốc gia ấy như ngày Người lâm chiến, một ngày giáp trận. 4 Ngày ấy, Người sẽ dừng chân trên núi Cây Dầu, núi ở trước mặt Yêrusalem về phía Ðông - Núi sẽ xẻ ra nơi chính giữa từ Ðông qua Tây, (làm thành) một thung lũng rất lớn. Một nửa dãy núi sẽ lùi về phía Bắc, và một nửa xuống phía Nam. 5 Và các ngươi sẽ chạy trốn nhờ thung lũng giữa các núi của Ta. Phải, thung lũng giữa các núi sẽ giáp liền với Yasol. Các ngươi sẽ chạy trốn như đã chạy trốn trước cơn động đất vào những ngày đời Ôzya vua Yuđa. Và Yavê Thiên Chúa của tôi sẽ đến, có các thành làm một với Người.
6 Sẽ xảy ra là vào ngày ấy, ánh sáng sẽ không có nhưng là tiết hàn và giá lạnh. 7 Sẽ chỉ là một ngày độc nhất - ngày ấy, có Yavê biết - sẽ không còn có ngày có đêm. Ngay lúc chiều tà cũng sẽ có ánh sáng. 8 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy,
Tiên Tri Yoel
Phán Xét Các Dan Nước
"1 Vì chưng, này vào những ngày ấy, vào thời ấy,
khi Ta đảo vận cho Yuđa và Yêrusalem.
2 Ta sẽ thâu họp lại mọi dân nước.
Ta sẽ lùa chúng xuống cánh đồng Yôsaphat.
Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng,
vì cớ dân Ta và cơ nghiệp của Ta là Israel.
Chúng đã làm cho nó tan tác giữa các dân nước,
chúng đã chia nhau xứ của Ta.
Thư thứ 2 của Thánh Phê-ro chương 3
Nhưng Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày ấy các tầng trời xèo xèo biến sạch; ngũ hành bốc cháy tiêu tan; đất và các công trình trên đất sẽ hóa [tiêu tan].
11 Bởi mọi sự ấy đều sẽ tiêu tan như vậy, thì [anh em] phải ra sao về đức thánh thiện, và các việc đạo đức? 12 mà ngóng đợi và hối cho mau đến Ngày của Thiên Chúa, do đó các tầng trời sẽ tiêu tan trong lữa ngũ hành bốc cháy rữa tan. 13 Nhưng chiếu theo lời hứa của Người, ta ngóng đợi trời mới đất mới, nơi đức công chính sẽ lưu lại.
Trong Phúc Âm Thánh Luca
Cùng tận
20 Khi các ngươi thấy Yêrusalem bị các đạo binh bủa vây, bấy giờ các ngươi hãy biết là sự hoang tàn cho thành ấy đã gần bên. 21 Bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành hãy rời đi nơi khác; và ai ở vùng quê thì chớ vào thành. 22 Vì đó là những ngày án phạt để nên trọn mọi điều đã viết. 23 Khốn cho người mang thai, hay bú mớm con dại trong những ngày ấy. Vì chưng sẽ có cùng quẫn lớn trên đất, một cơn thịnh nộ trên dân này. 24 Người ta sẽ ngã gục vì lưỡi gươm, và bị dẫn đi làm tù đến mọi dân tộc, và Yêrusalem sẽ bị dân ngoại chà đạp, cho đến lúc mãn thời dân ngoại."
25 "Sẽ có điềm lạ nơi mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Dưới đất các dân hồi hộp vì biển gầm sóng vỗ. 26 Người ta mất vía vì sợ, vì chờ không biết những gì sẽ giáng xuống trên thiên hạ, bởi chưng các quyền năng từng trời bị lay chuyển. 27 Và bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang cao cả.
Đọc xong thì đều thấy ngày đó là ngày rất kinh hoàng, và cũng là ngày phán xét..
vì thê thay vì lao nhao thì hãy chuẩn bị sẵn đi cho một lần phán xét

 8 
 vào: 06 Tháng Một, 2018, 13:15:06 PM 
Tác giả huyenquangtu - Bài mới gửi bởi huyenquangtu
KINH THÁNH TIÊN TRI VỀ NƯỚC ISRAEL..
KINH THÁNH TIÊN TRI VỀ NƯỚC ISRAEL..

Trong Isaia chương 66 bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn có đoạn.. nói về Giê-ru-sa-lem như sau.. Giê-ru-sa-lem thì thuộc về nước Israel .
Ai nào đã nghe như thế bao giờ?
Ai nào đã thấy như vậy bao giờ?
Phải chăng cả xứ có thể sinh ra nội một ngày,
hay là cả dân có thể ra chào đời một thể?
Và điều đó đã xảy ra nước Israel chỉ sinh ra trong một ngày.. vào tháng 5 năm 1948.quyền ủy trị của Anh đối với lãnh thổ lúc ấy được gọi là Palestine sắp chấm dứt, và chiến tranh sắp xảy ra. Năm trước đó, Liên Hiệp Quốc cho phép việc thành lập một nước Do Thái độc lập trong vùng có dân định cư. Các quốc gia Ả Rập xung quanh long trọng tuyên bố sẽ ngăn cản việc này bằng bất cứ giá nào. Liên đoàn Ả Rập cảnh báo: “Đường chia cắt lãnh thổ sẽ chỉ là đường lửa và máu”.
Đó là 4 giờ chiều thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 1948. Chỉ còn vài giờ nữa, quyền ủy trị của Anh sẽ chấm dứt. Trong bảo tàng Tel Aviv, có một nhóm 350 người là khách mời bí mật đang háo hức chờ đợi nghe một thông báo—lời tuyên bố chính thức về sự thành lập của Nhà nước Israel. An ninh được thắt chặt, vì người ta sợ nhiều kẻ thù của nước mới ra đời sẽ tấn công buổi lễ.
Chủ tịch Hội đồng quốc gia Israel, ông David Ben-Gurion đọc Tuyên ngôn thành lập Nhà nước Israel (The Declaration of the Establishment of the State of Israel). Trong đó có ghi: “Chúng tôi, thành viên của Hội đồng nhân dân, đại diện của cộng đồng Do Thái Eretz-Israel... dựa trên quyền tự nhiên và lịch sử, và sức mạnh của Nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, xin tuyên bố việc thành lập Nhà nước Do Thái ở Eretz-Israel, được gọi là Nhà nước Israel”.
Đó có phải là một nước đã sinh ra trong một Ngày hay không?

Trong sách Bài Học Israel của Nguyễn Hiến Lê có đoạn..Cũng trong Isaia chương 60 có đoạn
Con cái khách ngoại kiều sẽ tái thiết thành luỹ của ngươi,
việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần.
Phải, trong lúc giận dữ, Ta đã đánh phạt,
nhưng vì ân tình, Ta lại xót thương ngươi.
Liên Hiệp quốc đã chính thức tuyên bố thành lập nhà nước do thái, không phải là con cái ngoại kiều hay sao?

Image result for israel lập quốc năm 1948

Buổi trưa ngày 14 tháng 5 năm 1948, trên toàn dẻo đất nằm tại phía đông của Địa Trung Hải, trải dài từ thành phố Safad ở phía bắc xuống tận sa mạc Negev hoang vắng ở phía nam, từ thành phố cổ Jerusalem ở phía đông tới thành phố mới Tel Avis nằm sát biển ở phía tây, 650,000 người Do Thái yên lặng, hồi hộp chờ đợi bên các máy phát thanh. Rồi đúng 4 giờ chiều, vang lên tiếng nói của một nhân vật lãnh đạo quen thuộc: ông David Ben-Gurion. Vị chiến sĩ tiền phong này cất cao giọng nói đầy cảm động: “do quyền lợi quốc gia và lịch sử của Dân Tộc Do Thái và do Nghị Quyết của Liên Hiệp Quốc, tôi công bố ở đây việc thành lập một quốc gia mới tại Palestine, được gọi là nước Do Thái”.
Từ nay, những người Do Thái đã có một Quốc Gia mới. Họ bàng hoàng, vui mừng, đứng lên chào bản nhạc “Hatikva”, bài ca hy vọng. Nhưng chính vào giờ phút lịch sử này, các nhà lãnh đạo Ả Rập của 40 triệu dân sống chung quanh, đã thề nguyền sẽ đẩy người Do Thái xuống biển, chôn vùi lá cờ mang ngôi sao David. Quốc gia non trẻ Do Thái đang đứng trước cuộc tấn công của năm nước Ả Rập với phi cơ, chiến xa, súng đại bác và súng máy đủ loại, tất cả đang sẵn sàng băng qua biên giới, tiến vào nước Do Thái mới.
Và đến đây thì chúng ta nên lo ngại là vừa..
Trong đoạn đầu chương 8 Tiên tri Daniel được thị kiên " Đa-ni-en, tôi đọc Sách Thánh để tìm hiểu ý nghĩa con số những năm phải trôi qua trước khi mãn thời kỳ. Giê-ru-sa-lem phải chịu cảnh điêu tàn, tức là bảy mươi năm,"
Có nghĩa là từ lúc lập quốc ấy cho đên thời kỳ Giê-ru-sa-lem phải chịu điêu tàn và cũng là mãn thời kỳ là 70 năm.. thì từ năm 1948 cho đên tháng năm, năm nay 2017 là đã 69 năm..trong 70 năm Israel được sống trong hạnh phúc sung sướng, như kinh thánh mô tả
" Hãy biết chia vui với Yêrusalem,
hãy nhảy mừng vì nó, những ai mến nó!
Với nó hãy hân hoan vui sướng, tất cả những ai đã mang tang nó!
11 Ngõ hầu các ngươi được bú no nê sữa an ủi phát nguồn nơi nó,
ngõ hầu các ngươi được hút uống thỏa thuê
sữa vinh quang từ đó ứa ra." Isaia chương 66"
Thê giới ngày nay phải công nhận,
Là một quốc gia “sinh sau đẻ muộn” với lịch sử lập quốc chưa đầy 70 năm và chưa có một nền hòa bình thực sự, song Israel đã trở thành một quốc gia phát triển, từng tạo ra thần kỳ trong lịch sử nhân loại.
Sự thông minh gần như là một tố chất mà tạo hóa ưu đãi cho dân tộc Do Thái, tuy nhiên làm sao tận dụng được tri thức mới là quan trọng. Những nhà lãnh đạo thế hệ đầu tiên đã thành công trong việc xây dựng cơ chế trọng dụng tài năng cho dựng xây và phát triển đất nước.
Chỉ sau một thời gian ngắn, Israel đã nổi tiếng thế giới về kỹ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lý trong rất nhiều lĩnh vực từ an ninh, quốc phòng đến công nghiệp chế biến và nông nghiệp thông minh. Chỉ chưa đây 20 năm kể từ buổi chiều mà bản Tuyên ngôn lập quốc được đọc lên, Israel đã tạo một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử phát triển nhân loại.
Và sau 70 năm đó thì sẽ đến ngày
Vì này Yavê đến trong lửa, xa giá của Người như vũ bão,
để trút nghĩa nộ của Người xuống với cả lôi đình
và sự Người hạch tội như ngọn hỏa hào.
16 Vì trong lửa, cùng với thanh kiếm của Người,
Yavê sẽ thi hành quyền phán xét trên mọi xác phàm

 9 
 vào: 31 Tháng Mười Hai, 2017, 21:56:24 PM 
Tác giả ChanPhuong - Bài mới gửi bởi ChanPhuong
Tìm hiểu sâu hơn về Cơ Đốc Giáo, cuốn sách này rất hay:

http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20codocgiaobitruyen.htm

Trích 1 đoạn:
"
Trở thành một Đấng Christ là như thế. Nhưng làm sao một cây viết khả hoại có thể viết lại những điều bất hoại, hay những lời trần tục có thể kể lại những sự vượt quá khả năng của ngôn từ. Lưỡi không thể nói lên và trí khôn chưa giác ngộ không thể hiểu được sự mầu nhiệm của người Con đã trở thành một với Cha, mang theo vào lòng Ngài những đứa con của người.

      Những ai muốn chuẩn bị tiến lên một đời sống như thế trong tương lai, thì ngay bây giờ, tại đời sống trần thế này, phải bắt đầu dấn thân trên con đường Bóng (Shadow) của Thập Tự. Họ không nên nghi ngờ khả năng tiến lên của họ vì như thế là nghi ngờ Thượng Đế ngự trong họ. “Hãy tin nơi bạn” đó là một trong những bài học phát xuất từ quan điểm cao siêu của con người, vì đức tin ấy thật sự ở trong Thượng đế nội tâm. Có một phương thức để cho bóng của đời sống Christ (Christ-life) có thể chiếu rọi vào đời sống thông thường của con người, đó là làm mỗi hành động như một hành động hy sinh, không phải để đem lại kết quả cho người làm mà là cho người khác; và trong những bổn phận nho nhỏ hàng ngày, những hoạt động tầm thường, những quan tâm nhỏ bé, hãy thay đổi động lực (motive) hành động, và như thế là thay đổi tất cả. Không cần phải thay đổi một điều gì trong đời sống bên ngoài. Trong bất cứ cuộc sống nào, người ta cũng có thể dâng hiến hy sinh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể phụng sự Thượng Đế. Sự tiến bộ tâm linh được đánh dấu không phải bằng công việc làm, mà bằng cách thức làm như thế nào. Cơ hội tăng trưởng không lệ thuộc hoàn cảnh, mà do theo thái độ của y đối với chúng. Và quả thật, biểu tượng thập tự + này đối với chúng ta là một tiêu chuẩn trắc nghiệm sự phân biệt điều tốt với điều xấu trong các trường hợp khó khăn của đời sống. “Chỉ những hành động nào có ánh sáng của thập tự chiếu rọi qua mới xứng đáng với đời sống của người đệ tử”, câu thi trong một quyển sách châm ngôn huyền bí có nói như thế. Nó có nghĩa là tất cả những gì mà người chí nguyện làm đều phải do lòng nhiệt tâm của tình thương hy sinh mách bảo. Câu thi sau cũng cùng tư tưởng trên: “Khi một người bước vào đường đạo, y đặt trái tim y lên trên thập tự. Khi thập tự và trái tim trở thành một, bấy giờ y đã đạt đến mục đích”. Như thế, bất đồ, chúng ta có thể đo lường mức tiến hóa của chúng ta bằng cách nhìn xem lòng vô ngã, tính hy sinh có ưu thế trong đời sống của chúng ta hay không.
"

 10 
 vào: 30 Tháng Mười Một, 2017, 23:07:45 PM 
Tác giả thanh_cars - Bài mới gửi bởi tontainhobe
Heh cv thì ra hết r anh, tầm 600c. Càng đọc em càng thấy như chuyện đang cố diễn giải thanh tịnh kinh.

Trang: [1] 2 3 ... 10